Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
De agenda van ToeZine geeft u een compleet overzicht van congressen, conferenties, bijeenkomsten en trainingen in het vakgebied van toezicht, handhaving en inspectie.

Vide-bijeenkomst 'Veiligheid, verantwoordelijkheid en de rol van toezicht'

Het borgen van onze veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid, zo heet het. Maar wat betekent dit in tijden waarin we praten over netwerken, governance, participatie en co-productie? Vooral na incidenten placht men nog wel terug te grijpen naar de idee van de centraal verantwoordelijke overheid. Hoe gaan overheid en burgers met deze ambivalentie om? Dit was het onderwerp van een speciaal themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Verschillende auteurs lieten hun licht schijnen op deze materie.

Willem-Jan Kortleven signaleert een trend om professionals strafrechtelijk aan te spreken om hen ‘boete te laten doen’ na incidenten en ongevallen. Roel Pieterman verdiept zich in de rol van de overheid indien de burger zijn eigen gevaar kan vormen, zoals bij een (vermeend) ongezonde levensstijl. Dick Ruimschotel buigt zich over het begrip ‘stelselverantwoordelijkheid’ in het verkeer en beschrijft een decentrale wijze waarop aan stelselverantwoordelijkheid vorm kan worden gegeven.

Een belangrijke vraag is: wat betekent dit voor het werk van toezichthouders en evaluatoren? Hier gaat deze discussiebijeenkomst over.Meer informatie »

Cursus privacywetgeving voor BOA’s: de nieuwe Wpg

In mei 2018 is de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend veranderd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor opsporingsgegevens is er een nieuwe Wet politiegegevens (Wpg). Een belangrijke wijziging is dat de Wpg ook van toepassing wordt op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

Leer wat de wijzigingen voor u inhouden in deze eendaagse cursus.Meer informatie »

CURSUS PRIVACYWETGEVING VOOR BOA’S: DE NIEUWE WPG

In mei 2018 is de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend veranderd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor opsporingsgegevens is er een nieuwe Wet politiegegevens (Wpg). Een belangrijke wijziging is dat de Wpg ook van toepassing wordt op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

Leer wat de wijzigingen voor u inhouden in deze eendaagse cursus.Meer informatie »

Dag van het gedrag

De Rijksoverheid past steeds vaker kennis van gedrag toe in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. De gedragswetenschappen leren dat het beeld van de mens als bewuste, rationele beslisser niet compleet is. Met kennis van gedrag beleid maken betekent het breed in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op het gedrag. Dit stelt de overheid in staat om beleid slimmer en effectiever in te richten.

Om de resultaten van de jongste initiatieven van de Rijksoverheid te delen, kennis te delen over gedragskennis en beleid en inspiratie om zelf aan de slag te kunnen te bieden organiseert het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) op donderdag 18 oktober 2018 de tweede 'Dag van het gedrag'.

De Dag van het gedrag is voor beleidsmakers, uitvoerders, toezichthouders, wetgevingsjuristen en communicatiedeskundigen op alle overheidsniveaus en voor geïnteresseerden uit wetenschap, kennisinstellingen en adviesbureaus.Meer informatie »

Congres programma Handhaving en Gedrag

Het congres is dé plek waar inspecteurs, handhavers, beleidsmakers en beleidsmedewerkers van toezichthoudende instellingen en departementen en wetenschappers die geïnteresseerd zijn in handhavingsvraagstukken elkaar ontmoeten.

Laat u op deze dag inspireren door recente wetenschappelijke bevindingen op uw vakgebied, denk mee over te onderzoeken handhavingsvraagstukken en over de vraag hoe onderzoek de handhavingspraktijk kan versterken. En ontmoet collega’s die net als u bezig zijn met de vraag hoe gedragswetenschappelijke inzichten de handhavingspraktijk kunnen verbeteren.Meer informatie »