Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
De agenda van ToeZine geeft je een compleet overzicht van congressen, conferenties, bijeenkomsten en trainingen in het vakgebied van toezicht, handhaving en inspectie.

Bijeenkomst Gedragsnetwerk Vide

Hoe kies je de juiste interventie? En hoe kunnen toezichthouders en inspecties de krachten bundelen en samen onderzoek doen naar belangrijke gedragskundige issues? Deze twee onderwerpen staan centraal bij de tweede bijeenkomst van het gedragsnetwerk van Vide. Meer informatie »

CCV-Congres 'Het CCV: houd(t) je veilig'

Met het landelijke CCV-congres op 27 juni 2019 viert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid haar 15-jarig bestaan met prominente sprekers, deelsessies over actuele veiligheidsthema’s en de uitreiking van de Hein Roethofprijs 2019.Meer informatie »

Debatavond: De Handhavers van Amsterdam

Het werk van de handhavers van Amsterdam is al maanden onderwerp van discussie. De onderzoeksredactie De Balie Live Journalism en AT5 organiseren er een grote debatavond over. Met handhavers, experts en politiek duiden ze het werk van handhaving: wat doen ze, welk geweld ervaren ze, hoe kijkt de stad naar handhaving en wat is de rol van de gemeente als werkgever?
Meer informatie »

Training gedragsverandering voor toezicht en handhaving

Hoe zorg jij ervoor dat burgers en bedrijven de regels naleven? Na het volgen van deze 4-daagse training ben je in staat recente wetenschappelijke inzichten uit de gedragspsychologie en communicatiewetenschap toe te passen op jouw eigen praktijk.Meer informatie »

BOA Event 2019

Op 2, 3 en 4 oktober organiseert het BOA-Platform het BOA Event waar professionals en betrokken organisaties hun kennis, ervaringen en ideeën delen over opleiding en innovatie, samenwerking en informatie-uitwisseling, uitrusting en bewapening en slim handhaven en innovatie.Meer informatie »