Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
De agenda van ToeZine geeft u een compleet overzicht van congressen, conferenties, bijeenkomsten en trainingen in het vakgebied van toezicht, handhaving en inspectie.

14e dag van de BOA

Speciaal voor u als BOA en/of teamleider vindt op maandag 27 mei de 14e Dag van de BOA plaats. In één dag bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Kortom, het event waar u inspiratie opdoet en vele netwerkmogelijkheden heeft met vakgenoten vanuit het hele land!Meer informatie »

Vide Jaarcongres 2019

Op donderdag 6 juni aanstaande vindt het Vide Jaarcongres 2019 plaats. Thema dit jaar is ‘Onafhankelijkheid’. Wat is nodig om onafhankelijkheid te borgen? Hoe zorgen we voor onafhankelijk toezicht/evalueren en dat het op een goede manier gebeurt? Meer informatie »

Landelijke Congres Bodem toezicht- en handhaving

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) e.a. organiseert het Bodemcongres met als thema: “Samenwerken, nu en in de toekomst.” De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Adequaat toezicht en handhaving van bodemregelgeving kan niet zonder ketentoezicht. Meer informatie »

Training gewijzigde Wet politiegegevens en AVG

Voor een goede gegevensverwerking is het van belang onderscheid te maken tussen toezicht en opsporing. Een gegevensbestand voor het uitoefenen van toezichttaken valt namelijk onder de AVG en een bestand voor de uitoefening van opsporingstaken onder de Wpg. Meer informatie »

CCV-Congres 'Het CCV: houd(t) je veilig'

Met het landelijke CCV-congres op 27 juni 2019 viert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid haar 15-jarig bestaan met prominente sprekers, deelsessies over actuele veiligheidsthema’s en de uitreiking van de Hein Roethofprijs 2019.Meer informatie »

Training gedragsverandering voor toezicht en handhaving

Hoe zorg jij ervoor dat burgers en bedrijven de regels naleven? Na het volgen van deze 4-daagse training ben je in staat recente wetenschappelijke inzichten uit de gedragspsychologie en communicatiewetenschap toe te passen op jouw eigen praktijk.Meer informatie »

BOA Event 2019

Op 2, 3 en 4 oktober organiseert het BOA-Platform het BOA Event waar professionals en betrokken organisaties hun kennis, ervaringen en ideeën delen over opleiding en innovatie, samenwerking en informatie-uitwisseling, uitrusting en bewapening en slim handhaven en innovatie.Meer informatie »