Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
De agenda van ToeZine geeft u een compleet overzicht van congressen, conferenties, bijeenkomsten en trainingen in het vakgebied van toezicht, handhaving en inspectie.

Cursus privacywetgeving voor boa’s

In mei verandert de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt echter niet voor gegevens die worden verwerkt ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. Voor alle persoonsgegevens die voor dat doel worden verwerkt, zal de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg) gaan gelden.

De cursus privacywetgeving leert boa's in één dag:
- wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van de privacywetgeving;
- wanneer BOA’s zich aan de Wpg moeten houden en niet aan de Wbp;
- wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de nieuwe AVG en de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg);
- wat er verandert in de gegevensuitwisseling met politie en andere opsporingsdiensten;
- welke stappen boa's moeten zetten om aan de wet te voldoen;
- wat de rol van bevoegd functionaris inhoudt en welke taak deze heeft
-aan welke eisen een register van verwerkingen moet voldoen;
- wanneer gegevens uit toezichtswerk gebruikt mogen worden voor opsporing.

Tijdstip: 9.30 - 16.45 uur
Locatie: Hotel van der Valk BreukelenMeer informatie »