Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Trending toezicht

Trending toezicht

CCV-campagne maakt belang handhavers inzichtelijk

Lang niet alle Nederlanders hebben een duidelijk beeld van het werk van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Dat is jammer, aangezien deze handhavers belangrijk werk verrichten en er zo dagelijks voor zorgen dat dorpen en wijken veiliger en leefbaarder worden.

Bijvoorbeeld door de aanpak van overlast en kleine ergernissen zoals hondenpoep, zwerfvuil , vandalisme en foutgeparkeerde auto’s. Maar ook door het voorkomen van milieudelicten, fraude met uitkeringen en verwaarlozing van onze bossen. Want wat veel burgers niet weten, is dat ook boswachters, sociaal rechercheurs en milieu-inspecteurs onder de noemer ‘handhavers’ vallen.

Toolkit

Om het werk van al deze handhavers goed over het voetlicht te brengen, ontwikkelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een toolkit voor gemeenten. De toolkit bestaat onder andere uit de slogans ‘Handhaver ben je uit liefde voor je gemeente’ en ‘Hart voor leefbaarheid, hard tegen onveiligheid’, een artikel dat gemeenten op hun website kunnen plaatsen of in het plaatselijke huis-aan-huis-blad kunnen publiceren en posters.

Kijk voor meer informatie en de gratis toolkit op: www.hetccv.nl/boa

Nieuwe beleidsregels voor boa’s

Nederland telt zo’n 26.000 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Sinds juli 2015 zijn nieuwe beleidsregels van kracht. De Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar beschrijven onder andere de taken en bevoegdheden van boa’s. Daarnaast geven ze een overzicht van de opleidingseisen die voor verschillende typen boa’s gelden en informatie over de opsporingsbevoegdheden en geweldsmiddelen waarover de handhavers kunnen beschikken.

Een belangrijke vernieuwing is dat een boa maar in één van de zes zogenoemde domeinen werkzaam kan zijn. Een van de redenen van deze wijziging is dat voor elk van de domeinen (Openbare ruimte; Milieu, welzijn en infrastructuur; Onderwijs; Openbaar vervoer; Werk, inkomen en zorg; Generieke opsporing) specifieke bekwaamheidseisen zijn gaan gelden. Het is de bedoeling dat het nieuwe regime leidt tot een landelijk uniforme professionalisering van de beroepsgroep. En dat tegelijkertijd kan worden geïnvesteerd in specifieke opsporingsvaardigheden en competenties.

Lees de volledige circulaire via de website van de Rijksoverheid.

Utrecht koploper in digitale handhaving

Utrechters, pas op: de kans op een bekeuring is een stuk groter geworden. Dat schreef het AD in juli bij de presentatie van de nieuwe digitale apparatuur van de dienst Toezicht en Handhaving van de gemeente.

Utrecht noemt zich koploper in digitalisering van de handhaving. Bijvoorbeeld omdat de scanauto van de gemeente zeven dagen per week op straat is, en zo’n 900 auto’s per uur controleert. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ontvangen op een handcomputer gegevens van de automatische kentekenplaatherkenning (ANPR), zodat ze snel in actie kunnen komen met het bonnenboekje.

De handcomputers van de boa’s zijn ook gekoppeld aan verschillende databestanden, waardoor toezicht en handhaving gericht kunnen worden ingezet op hotspots. Bovendien kunnen boa’s via hun personal digital assistant direct meldingen doen (bijvoorbeeld van vervuiling en vernieling), processen-verbaal aanmaken en waarnemingen invoeren. Daardoor besteden de handhavers minder tijd aan administratie, en hebben ze meer tijd voor toezicht op straat.

Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over de digitale ontwikkelingen in het toezicht en de handhaving in Utrecht.

Groepstrainingen veiligheid

Agressie, geweld, diefstallen, overvallen. Winkeliers en horecaondernemers kunnen zich beter voorbereiden op dit soort incidenten met nieuwe groepstrainingen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In een avond leren ondernemers en hun personeel wat er kan gebeuren en hoe escalaties kunnen worden voorkomen.

Met behulp van een acteur spelen de deelnemers aan de groepstraining praktijksituaties na. Bijvoorbeeld als het gaat om agressieve klanten. Ondernemers ervaren dan aan den lijve wat het effect is van bepaald gedrag en wat de juiste reacties zijn. Op die manier worden ze zich bewust van veiligheidsrisico’s – en kunnen ze bovendien passende preventieve maatregelen nemen. De training, die beschikbaar is voor 12 tot 20 ondernemers, wordt deels betaald uit een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website Veilig Ondernemen Begint Hier.