Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Boa

Foto: Bas Fotografie

Boa's van de toekomst: stagiairs handhaven voor ondernemers

In winkelcentra De Hamershof en De Biezenkamp in Leusden zorgen mbo-studenten Veiligheid & Toezicht voor toezicht en handhaving. Dat werkt goed voor de studenten, maar ook voor de ondernemers, politie en gemeente.

“In vergelijking met een stageplaats in het Openbaar Vervoer of bij de Stadswacht bieden De Hamershof en De Biezenkamp een veelzijdige omgeving waarin studenten verschillende expertises kunnen ontwikkelen. Denk aan ondersteuning bij het doen van aangifte en bij medische hulpverlening. Maar ook aan handhaving van de Drank- en Horecawet en van de Algemene Plaatselijke Verordening”, vertelt Jos Tak, contactmanager bij de gemeente Leusden, over de voordelen die de werkwijze heeft voor studenten. “Bovendien maken de stagiairs het veiligheidsvraagstuk persoonlijk, waardoor ook de kleine ondernemer zich meer betrokken en verantwoordelijk voelt en bijvoorbeeld sneller bereid is aangifte te doen.”

Verbindende schakel

“De gemeente is vooral de verbindende schakel tussen studenten en de 85 ondernemers in de winkelcentra. Verder redden de winkeliers het prima zelf,” zegt Tak over de publiek-private samenwerking, die is voortgekomen uit het Keurmerk Veilig Ondernemen. De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar begeleiden de studenten bij de verplichte stage-opdrachten. De ondernemers bepalen voor welke taken ze de studenten inzetten. “Goed voor de studenten, maar ook voor de ondernemers, die op deze manier zelf invulling geven aan het vergoten van de veiligheid in de winkelcentra.”

Vragen vanuit de markt

“We bouwen hier unieke kennis en ervaring op die we via een expertiseteam delen met gemeenten en ondernemers in andere delen van het land. Maar vooral ook met scholen”, zegt Tak over het succes van de aanpak. “We merken dat het werk in de winkelcentra andere eisen stelt aan studenten dan bij de gangbare stageplaatsen. En daar zouden de scholen hun opleiding beter op kunnen toesnijden.” Zo zetten ondernemers de stagiairs het liefste ook in de avonduren, de weekends en de schoolvakanties in. “Maar de grootste vraag vanuit de markt is dat de stageperioden – nu maximaal drie maanden – langer duren. Continuïteit is belangrijk; de studenten geven een gezicht aan de winkelcentra en het liefst wisselt dat gezicht niet om de paar maanden.”

Zelfstandige studenten

Het initiatief in Leusden loopt inmiddels drie jaar. “Tot grote tevredenheid van de ondernemers én de studenten. De winkeliers zijn blij met de jonge mankrachten en de frisse ideeën. Zo is een WhatsApp-groep opgezet waarmee ondernemers snel signalen kunnen delen, bijvoorbeeld over vals geld. Op die manier dragen de studenten bij aan het verbinden van de ondernemers onderling. Van studenten horen we dat ze de stage als zeer veelzijdig en leerzaam ervaren.” Of iedere student geschikt is voor deze stage? “Nee”, benadrukt Tak. “De scholen dragen de studenten aan, maar wij maken samen met de ondernemers de uiteindelijke selectie. De mate van zelfstandigheid speelt daarbij een grote rol. We zijn niet op zoek naar meelopers.”