Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Trending toezicht

Trending toezicht

Training voor betere informatiepositie

Gemeenteambtenaren die architecten worden? Met een nieuwe training van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaan gemeenten aan de slag om de eigen informatiepositie te versterken. Net als bij architecten komen daar een bouwplan, bouwtekening en een showcase aan te pas.

Een stevige informatiepositie staat aan de basis van een effectief veiligheidsbeleid. Daarom ondersteunt het CCV gemeentelijke ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid om de (interne) informatievoorziening te stroomlijnen. De interactieve training ‘Versterking informatiepositie’, die een halve dag duurt, biedt praktisch toepasbare inzichten over samenwerking en gedragsbeïnvloeding. Naast landelijke ontwikkelingen en best practices wordt ook aandacht besteed aan een praktijkcasus en aan vragen uit het dagelijkse werk van de deelnemers.

Kijk voor meer informatie en aanmelden in de flyer van het CCV.

Geheime rapporten van rijksinspecties?

Slecht nieuws voor pleitbezorgers van transparantie. Rapporten die gemaakt zijn door rijksinspecties hoeft het kabinet vanaf 1 januari 2016 niet meer openbaar te maken. Dat is het gevolg van een recent besluit van de ministerraad over de Aanwijzingen over de rijksinspecties.

De aanwijzingen over de uitoefening van toezichtstaken door rijksinspecties waren bedoeld om de onafhankelijke positie te verbeteren van organisaties zoals de Inspectie Jeugdzorg, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Agentschap Telecom. Maar in de begeleidende instructies is een bepaling opgenomen die erop neerkomt dat een minister de openbaarmaking van een (onwelgevallig) rapport kan tegenhouden. Een mededeling hierover aan de Tweede Kamer is in dat geval voldoende. Een lichtpuntje is er wel: bewindslieden kunnen inspecties er niet van weerhouden een onderzoek uit te voeren.

De aanwijzingen over de rijksinspecties zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

ILT publiceert de Staat van de veiligheid 2015

Hoe is het gesteld met de veiligheid in onze woonomgeving, op productielocaties en tijdens transporten? In de Staat van de veiligheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn antwoorden te vinden. Het rapport presenteert een keur aan feiten en cijfers over bijvoorbeeld legionella, fijnstof, asbest, vuurwerk, verkeersdoden en scheepsongevallen.

“De gedachte is dat hoe meer wij allemaal weten, hoe beter wij ook onze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om de veiligheid te behouden en te verbeteren. En soms zijn onze gevoelens – de ervaren veiligheid – niet synchroon met de gemeten veiligheid.” Zo omschrijft Jenny Thunnissen, de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport het belang van de Staat van de veiligheid. De bedoeling is om de publicatie voortaan jaarlijks uit te brengen. ILT geeft daarin steeds een actuele visie op hoe de veiligheid van de omgevingen waarop de organisatie toezicht houdt, zich ontwikkelt.


Op de website van ILT is de volledige editie van de Staat van de veiligheid 2015 te lezen.