Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2015

Genomineerden van de Talent Award.
Van links naar rechts: Hester van Putten, Richard de Vries – Winnaar: Michelle Brand

Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2015

Het project 'Toezicht gezinnen met geringe sociale redzaamheid' van Samenwerkend Toezicht Jeugd heeft de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2015 gewonnen. De vakjury roemde het project om zijn samenwerking aan een integrale aanpak om via toezicht ondersteuning aan gezinnen met complexe problematiek te verbeteren.

Publieksprijs en Talent Award

De publieksprijs is gewonnen door het project 'Gezond en veilig werken voor jongeren in de metaal’ van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Nieuw dit jaar was de Talent Award, een prijs speciaal voor studenten die werken aan innovatieve projecten. De primeur voor deze prijs ging naar het project ‘Toetsing nieuwe interventie voor vermindering werkdruk in jeugdzorg’ van Inspectie SZW in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

De innovatieprijs werd uitgereikt door Ronnie van Diemen-Steenvoorde, voorzitter van de vakjury en inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij deed dit samen met Peter van Veen, winnaar van de juryprijs en de publieksprijs Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012.

Juryvoorzitter Ronnie van Diemen-Steenvoorde

ToeZine stelde juryvoorzitter Ronnie van Diemen-Steenvoorde de volgende vragen:

Waarom heeft u zich gecommitteerd aan deze verkiezingen en waarom zijn de verkiezingen nodig?
“Ik vind de innovatie van het vak en de professionalisering van onze medewerkers één van de belangrijkste opgaven voor dit moment. Daar werken we ook hard aan binnen IGZ en de Academie voor Toezicht van de Inspectieraad. De verkiezingen vormen een prachtig instrument om beloftevolle innovatieve aanpakken boven water te krijgen en breed met elkaar te delen. Dat zag je ook tijdens de bijeenkomst waarop we de prijzen uitreikten. De mensen waren oprecht geïnteresseerd in elkaars projecten en er werden meteen afspraken gemaakt voor verdere contacten.”

Hoe dragen deze verkiezingen bij aan het imago van toezicht en handhaving?
“Ik denk dat het bij uitstek een gelegenheid is om ons boeiende vak onder de aandacht te brengen. En dan vooral hoe in de praktijk van alledag betrokken en deskundige vakmensen bezig zijn met zaken als veiligheid, leefomgeving, goede zorg en goed onderwijs. Het is goed om dat beeld van het toezicht ook te laten zien, omdat toezicht vaak in beeld is als het ergens niet goed gaat.

Een beetje tegenwicht is nooit weg. Hiermee kunnen we zaken in perspectief zetten en laten zien dat we het – ook internationaal gezien – eigenlijk heel goed doen als toezichthouders in Nederland”.

Waarom is de keuze gevallen op deze winnaar en waarom is het een bijzonder project?
“Laat ik voorop stellen, dat het helemaal niet zo’n makkelijke afweging was. We hadden vier genomineerden die echt innovatieve aanpakken hadden ontwikkeld, sterk geënt op hun doelgroep en de interactie met hun werkveld. Zelf heb ik me in eerste instantie terughoudend opgesteld waar het om Samenwerkend Toezicht Jeugd ging, omdat we daar als IGZ bij betrokken zijn. Maar wat voor de juryleden dit project uiteindelijk bijzonder maakte, was de manier waarop zij het belang van een zeer kwetsbare groep consequent centraal hebben gezet en tot één gezamenlijk toezichtkader zijn gekomen. De doorslag ten opzichte van de anderen gaven vooral de tastbare resultaten en de complexe setting. Vijf zeer verschillende inspecties in een veld waar een ingrijpende decentralisatie naar gemeenten toe op stapel stond. En dan ging het ook nog om het ingewikkelde maatschappelijk vraagstuk van gezinnen met een meervoudige problematiek, dat om veel afstemming en regie vraagt”.

De Talent Award was nieuw dit jaar, waarom vond u die belangrijk?
“Je ziet dat veel spraakmakende projecten geleid worden door senior medewerkers met al een lange ervaring in het toezicht. Tegelijkertijd zijn het eigentijdse organisaties die werken met de hedendaagse technieken en methodieken. Daarom hebben we jonge mensen nodig die aan leeftijdgenoten laten zien dat toezicht een mooi en belangrijk vak is. En die met moderne opleidingen en nieuwe inzichten dat vak ook verder kunnen ontwikkelen. Daarom ben ik blij, dat we met vier van die rolmodellen nader kennis hebben kunnen maken en dat we ze even in de schijnwerpers hebben kunnen zetten. Het lijkt me trouwens helemaal een goede zaak om de banden met de onderwijswereld wat te verstevigen en zo meer jonge mensen stages te laten lopen”.

Wat wilt u de deelnemers nog meegeven?
“Blijf je aanpak kritisch evalueren en probeer de effecten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Blijf de interactie met de maatschappelijke omgeving ook nadrukkelijk aangaan en voel je niet te groot om waar nodig bij te sturen. Verder denk ik, dat het van belang is om deze aanpakken ook komende periode bekend te maken en te delen. Zowel binnen de organisaties waar de deelnemers werken als in het brede veld van toezicht en handhaving. Ik zou zeggen: pak je functie als rolmodel actief op en wees daarin niet te bescheiden”.

Stimuleren innovatie

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht is een samenwerkingsinitiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), de Inspectieraad en VIDE. Met de verkiezingen stimuleren zij de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak door een succesvol project in het zonnetje te zetten.

Kijk voor meer informatie over de Verkiezingen Handhaving en Toezicht op www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl