Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Trending toezicht

Trending toezicht

2 leden gezocht voor de ToeZine-redactieraad

Een inhoudelijke bijdrage leveren
aan de actuele informatievoorziening over wat er in het toezicht speelt?
Neem dan zeker contact op met
Vivian van 't Hullenaar van het CCV. Vivian.vantHullenaar@hetccv.nl
Bureau Inspectieraad, het ministerie van Veiligheid en Justitie, Velders-IMC, het Vakberaad Omgevingsdiensten. Het zijn enkele organisaties die participeren in de brede redactie van ToeZine. Minstens één keer per jaar ontmoeten de leden van de redactie elkaar bij het Centrum voor Criminaliteits-preventie en Veiligheid. Een belangrijk moment om de koers van het magazine te bespreken. Daarnaast geven de leden input voor onderwerpen waaraan ToeZine aandacht besteedt. Er komen binnenkort twee plekken vrij voor nieuwe leden.

ToeZine voert frequentie op

Om jou als lezer beter tegemoet te komen in je informatiebehoefte, verschijnen er vanaf januari 2016 met grotere regelmaat artikelen op ToeZine.nl. In plaats van eens per 2 maanden een hele serie artikelen, kun je dan in principe elke week een nieuw artikel lezen. De vertrouwde rubrieken – van columns tot boekbesprekingen en interviews – keren natuurlijk terug. Abonnees ontvangen maandelijks een bericht van ToeZine in de mailbox met een overzicht van de recent verschenen artikelen.

Nog geen abonnee van ToeZine? Meld je dan nu aan!

Successen van het Stoplichtconvenant

Woningen en bedrijfsruimten die worden gehuurd om criminele activiteiten te ontplooien. Sinds 2012 werkt de Amsterdamse politie samen met lokale makelaars aan het voorkomen van dit type georganiseerde criminaliteit. Het zogenoemde Stoplichtconvenant heeft ervoor gezorgd dat de politie op verzoek van makelaars de gegevens van aspirant-huurders checkt. Makelaars kunnen dan de aanvraag afwijzen als er gerede kans is dat criminelen de ruimte gaan gebruiken.

Volgens berichten heeft de samenwerking tussen politie en makelaars al geleid tot arrestaties en gevangenisstraffen. Zo bleken oplichters te proberen om met valse identiteitsdocumenten woningen in Amstelveen en Diemen te huren.

Ook in Tilburg is een Stoplichtconvenant in gebruik. Makelaarsvereniging VBO Makelaars pleitte vorig jaar al voor een landelijk convenant om waterbedeffecten te voorkomen.

Zorgen over de positie van lokale rekenkamers

Lokale rekenkamers moeten een veel grotere rol gaan spelen bij het controleren van de lokale democratie. Daarvoor pleitte hoogleraar Klaartje Peters van de Universiteit van Maastricht recent in tijdschrift Forum. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd een voorstel te maken om de positie van lokale rekenkamers te versterken. Het is volgens de hoogleraar hoog tijd dat het plan er komt.

Uit recent onderzoek van Berenschot blijkt dat het niet goed gesteld is met de rekenkamers van de Nederlandse gemeenten. De budgetten staan onder druk en bij 8 procent van de gemeenten leidt de rekenkamer een slapend bestaan. Die situatie is volgens deskundigen, onder wie Arno Visser van de Algemene Rekenkamer, des te zorgwekkender nu het rijk allerlei taken op het gebied van jeugd, werk en zorg heeft overgeheveld naar gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de controle op de uitgaven in deze domeinen ligt sindsdien voor een groot deel bij de lokale rekenkamers.