Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Thematisch toezicht op banken blijft een topprioriteit

Thematisch toezicht op banken blijft een topprioriteit

Thematisch toezicht op banken blijft een topprioriteit

De Nederlandsche Bank (DNB) blijft inzetten op thematisch toezicht op banken. Dat maakte de toezichthouder in 2016 bekend. De toezichthouder neemt meerdere banken onder de loep vanuit een specifiek aandachtsgebied, zoals het beloningsbeleid of de rentestand.
Door de prestaties van verschillende banken te vergelijken, ontstaat een beter inzicht in de sector. Dat maakt thematisch onderzoek volgens DNB een krachtig middel.

DNB maakt sinds 2015 gebruik van on-site onderzoek om thematisch toezicht uit te voeren. Hierbij gaan gespecialiseerde teams letterlijk bij banken op bezoek om zaken te controleren. Deze methode is ingevoerd met de komst van het Europese bankentoezicht in 2014. Deze zogenoemde Bankenunie beoogt het vertrouwen in de Europese bankensector en financiële markten te herstellen.
Thematisch toezicht is volgens De Nederlandsche Bank een krachtig middel.
Lees het nieuwsbericht over thematisch bankentoezicht op de website van DNB.

Geen topsalarissen voor interne toezichthouders

De Raad van Commissarissen van de ING kan een flinke salarisverhoging tegemoet zien. Als de aandeelhouders het plan goedkeuren, zal de voorzitter van de interne toezichthouder vanaf 2016 ruim 125.000 euro per jaar verdienen. Dat is een stijging van ruim zestig procent.
Het nieuwe beloningsbeleid van ING houdt volgens vakbond CNV het beeld van banken als graaiers in stand. Toch is de financiële vergoeding voor interne toezichthouders over het algemeen niet buitensporig, stelt de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD).
De NCD en recruitmentbureau Human Capital vroegen in 2016 zo’n 400 leden van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht naar hun vergoeding. Daaruit blijkt dat een uurloon van dertig euro eerder regel dan uitzondering is. De onderzoekers noemen het beeld van zakkenvullende commissarissen dan ook een mythe.
Bekijk alle uitkomsten van het beloningsonderzoek van NCD in het e-magazine Leadership.nl.

Nieuwe wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

De omgevingsdiensten werken al geruime tijd aan verbetering van vergunningverleningsprocedures, toezicht en handhaving. Nu is daarvoor ook een wettelijke basis. In april is namelijk de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in werking getreden.

De wet VTH regelt onder andere dat de 29 omgevingsdiensten in Nederland een basistakenpakket op het gebied van milieuhandhaving gaan uitvoeren. De bedoeling is dat de bundeling van de taken en van de deskundigheid binnen de regionaal opererende omgevingsdiensten de kwaliteit van vergunningverlening, toezichtactiviteiten en handhavingsacties verbetert.
In de wet VTH zijn ook bepalingen opgenomen over informatie-uitwisseling en samenwerking tussen (onder andere) provincies, gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie en de politie. Dit om de uitvoering en handhaving van milieuregels te versterken. Bovendien verplicht de wet provincies en gemeenten om voorschriften over de gewenste kwaliteit van de vergunningverlening en handhaving van milieutaken op te nemen in verordeningen.
De nieuwe wet is voortgekomen uit het rapport De tijd is rijp van de commissie-Mans. De commissie constateerde dat handhaving van regels op het gebied van milieu, ruimte en bouwen tekortschiet. Provincies, gemeenten en rijksoverheid hebben sinds 2008 gezamenlijk gewerkt aan vernieuwing van het stelsel van vergunningverlening en handhaving op milieugebied. Zo zijn al zes gespecialiseerde omgevingsdiensten aangewezen om toezicht te houden op complexe en risicovolle bedrijven in heel Nederland, zoals de chemische industrie.
Lees meer over de nieuwe wet VTH op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Rechtsbescherming bij bestuurlijke boetes onder de loep

Het was voor de derde keer sinds 1980 dat de Raad van State een ongevraagd advies gaf aan de regering. De aanleiding: de zorgen van de Raad over de rechtsbescherming van burgers bij bestuurlijke boetes.
Volgens de Raad van State is een handhavingsstelsel ontstaan waarin de rechtsbescherming van de burger onderbelicht is geraakt.
Bestuurlijke boetes kunnen zonder tussenkomst van de rechter of het Openbaar Ministerie worden opgelegd. Bijvoorbeeld bij overlast en verloedering. Maar gemeenten leggen de boetes ook steeds vaker op bij zware en complexe overtredingen, signaleert de Raad van State. Ook worden vaker hoge boetes opgelegd bij relatief lichte overtredingen.
Inmiddels is volgens de Raad van State een handhavingsstelsel ontstaan waarin de rechtsbescherming van de burger onderbelicht is geraakt. De Raad pleit voor een betere afstemming tussen bestuurs- en strafrecht. In de zomer van 2016 zal het kabinet met een reactie op het advies komen.
Het volledige advies over rechtsbescherming van burgers in straf- en bestuursrecht is te lezen op de website van de Raad van State.