Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
ACM geeft voorlichting over kartels via LinkedIn

Screenshot campagnefilm ACM ‘Kartels gaan nooit onopgemerkt’

ACM geeft voorlichting over kartels via LinkedIn

LinkedIn inzetten om mensen te informeren over regelnaleving. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) deed het dit jaar voor het eerst, als onderdeel van een grote anti-kartelcampagne.

Bij illegale kartelvorming spreken bedrijven onderling af om niet met elkaar te concurreren. Met de campagne ‘Kartels gaan nooit onopgemerkt’ wil ACM voorlichting over illegale kartelvorming een boost geven. “Kartels zijn gewoon ordinaire diefstal, bedoeld om prijzen voor consumenten te verhogen”, aldus campagneleider en inspecteur Geert Beckers van ACM. “Met de nieuwe campagne willen we een extra slinger geven aan het aantal tips dat we wekelijks krijgen over mogelijke kartelvorming.”

Een persbericht is niet genoeg

Als aftrap van de campagne ‘Kartels gaan nooit onopgemerkt’ verspreidde ACM een persbericht met een filmpje. Daarin geeft ACM een kijkje in het laboratorium waarin een nieuw soort fly on the wall wordt ontwikkeld; een knipoog naar de gebruikelijke opsporingsmethoden van de toezichthouder. Daarnaast is de website van ACM voorzien van extra informatie over kartels en een nieuwe ‘kartelcheck’.
“We zijn de eerste inspectie in Nederland die social media inzet voor voorlichting.”
“Maar alleen een persbericht uitsturen om aandacht te vragen voor een onderwerp is niet meer genoeg”, aldus woordvoerder Murco Mijnlieff van ACM. “Daarom hebben we ook een actie via sociale media uitgevoerd. Acht van onze inspecteurs bezochten in het voorjaar van 2016 ruim 6.500 LinkedIn-profielen van mensen werkzaam in de haven- en transportsector. We zijn daarmee de eerste inspectie in Nederland die social media op deze manier inzet voor voorlichting.”

LinkedIn-gebruikers benaderen

De LinkedIn-campagne focuste op werknemers van haven- en transportbedrijven met commerciële klantcontacten. Het sociale platform is een belangrijke informatiebron voor het dagelijks werk van professionals die met kartelvorming te maken kunnen krijgen – en biedt mogelijkheden voor laagdrempelige interactie met de toezichthouder.
Beckers vertelt: “We hoopten dat de benaderde LinkedIn-gebruikers zouden zien dat wij hen bezocht hadden en ook op ons profiel zouden klikken. We hadden ons profiel voorzien van extra informatie over kartelvorming. Ook stond in ons profiel het verzoek om contact op te nemen als je meer wilde weten over kartels. Of als je misschien een vermoeden had van een kartel.”

LinkedIn-profiel campagneleider en inspecteur Geert Beckers

Vanaf 2016 besteedt ACM twee jaar lang op allerlei manieren extra aandacht aan werknemers in de haven- en transportbranche. Maar de LinkedIn-campagne richt zich ook op professionals bij overheidsorganisaties, binnen de advocatuur en aan universiteiten die zich met de sector bezighouden. Beckers en zijn collega’s hopen daarmee een maatschappelijke discussie over kartels aan te zwengelen.

Resultaten tot nu toe

Beckers is tevreden over het resultaat van de LinkedIn-actie tot nu toe. “Meer dan duizend mensen van wie wij het profiel hebben bekeken, hebben ook op ons profiel geklikt en toonden interesse. Maar belangrijker nog: we hebben veel positieve reacties gehad en worden nu vaker gebeld. Voor de start van de campagne kregen we honderd tips per week, rijp en groen door elkaar. Vanaf de start van de campagne zien we een mooie toename van vooral kwalitatief goede tips en contacten.”
“Vanaf de start van de campagne zien we een mooie toename van vooral kwalitatief goede tips en contacten.”
ACM merkt dat er door de campagne ook nieuwe initiatieven ontstaan, vertelt Beckers. “Zo organiseerde een advocatenkantoor via LinkedIn een rondetafel-bijeenkomst over het tegengaan van kartelvorming in de Rotterdamse haven.” Mijnlieff voegt toe: “LinkedIn heeft zich een goede aanvulling getoond op de mix van middelen die we inzetten om onze doelgroepen te informeren en om de maatschappelijke discussie over kartels te stimuleren.”

Goede voorbereiding

Voorlopig staat er nog geen nieuwe LinkedIn-actie op de agenda. Mijnlieff: “We wachten eerst de evaluatie af. En we kijken goed of een vervolg aansluit op de thema’s waarop we de komende jaren focussen. Die kiezen we eind volgend jaar, maar ik sluit een vervolg op onze eerste LinkedIn-campagne zeker niet uit.”

Extra informatie over kartelvorming op LinkedIn-profiel

Tips voor andere inspecties die sociale media willen inzetten voor voorlichting, heeft Beckers al. “Bereid je goed voor. Dus pas eerst je eigen profiel aan en maak een lijst van bedrijven en organisaties die je wilt bezoeken. Houd je aan de regels van het medium. En zet echte mensen in, compleet met profielfoto. Dat maakt de boodschap persoonlijk – en daardoor overtuigend.”