Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Het laatste nieuws over toezicht tegen fraude

Het laatste nieuws over toezicht tegen fraude

Films kijken om kennis op te doen over fraude? Dat kan tijdens het Fraudefilmfestival. En er gebeurt nog veel meer op het gebied van fraudebestrijding. ToeZine.nl zet het belangrijkste nieuws op een rij.


Derde editie van het Fraudefilmfestival

Wat hebben de Nederlandse Vereniging van Banken, het ministerie van Veiligheid en Justitie, Deloitte, NOC*NSF en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met elkaar te maken? Ze zijn allemaal partners van het Fraudefilmfestival, dat sinds 2014 jaarlijks in Amsterdam plaatsvindt.
Tijdens het Fraudefilmfestival op 13 en 14 oktober 2016 staat het Amsterdamse filmmuseum Eye twee dagen lang volledig in het teken van films en documentaires over fraude(bestrijding). Het gaat de organisatoren om méér dan entertainment. Het festival heeft tot doel het maatschappe­lijk bewustzijn over fraude te vergroten en de bestrijding ervan te stimuleren.
De filmvertoningen worden dan ook afgewisseld met lezingen en presen­taties van toonaangevende experts. Daarnaast organiseert het Gerechtshof Amsterdam een masterclass over de strafrechtelijke aanpak van fraude.
Met een aantal hot topics op de centrale agenda is het Fraudefilmfestival 2016 actueler dan ooit. Zo staan bijvoorbeeld matchfixing, terrorisme en eerlijk eten uitgebreid op het programma. Maar misschien is het aller­spannendste nog wel de uitreiking van de Anti Fraude Award aan de maker van de mooiste documentaire over fraude(bestrijding).

Verzekeraars lanceren nieuw lik-op-stukbeleid

Op basis van risicosignalen stellen verzekeraars jaarlijks tienduizenden keren onderzoek in naar verzekeringsfraude. In 2015 ontdekten Nederlandse verzekeraars ruim 8.000 gevallen van fraude. Dat is een stijging van zeven procent ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.
De onderzoekskosten verhalen de verzekeraars sinds deze zomer direct op verzekerden die valse claims indienen na bijvoorbeeld diefstal of brand. Tot nu toe gebruikten verzekeraars maatregelen zoals royement en zwarte lijsten.
Fraudeurs moeten nu standaard 532 euro betalen ter compensatie van de onderzoekskosten van verzekeraars. SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkheidstelling) zorgt voor de administratieve afwikkeling. SODA zorgt al jarenlang voor schadeverhaal op winkeldieven.
Van de zogenoemde directe aansprakelijkheidsstelling zou ook een afschrikwekkende werking uitgaan. Bij de lancering van de aanpak noemde minister Ard van der Steur het lik-op-stukbeleid een goede ontwikkeling. “Misdaad mag niet lonen en benadeelde burgers en ondernemers moeten schadeloos worden gesteld.”

Nederlandse Zorgautoriteit tegen Europese zorgfraude

Welke vormen van fraude, corruptie en verspilling komen voor in de zorgsector? Hoe kunnen we deze problemen onderzoeken? En tegengaan? Dat zijn vragen waarover de leden van het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) sinds 2005 ervaringen, inzichten en infor­matie delen. Aan het netwerk nemen veertien Europese landen deel.
Het netwerk heeft sinds de zomer een Nederlands tintje. René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is namelijk verkozen tot vicepresident van het EHFCN. “De NZa hecht grote waarde aan de samenwerking en kennisuitwisseling die het EHFCN mogelijk maakt”, zei Jansen in de speech waarmee hij zich als kandidaat voor het vicepresidentschap nomineerde. En de NZa onderschrijft de missie en visie van het Europese netwerk tegen fraude en corruptie in de zorg dan ook van harte.
De verzekeraars, toezichthouders, opsporingsdiensten en ministeries die vertegenwoordigd zijn in het EHFCN hebben genoeg werk te doen. Naar schatting twee tot vijftien procent van de jaarlijkse zorgkosten zou te maken hebben met fraude, corruptie en verspilling.
Het EHFCN maakt zich nu sterk voor samenwerking bij grensover­schrijdende zorg. De activiteiten op dat terrein variëren van de organisatie van conferenties en het stimuleren van best practices tot het uitvoeren van voorlichtingscampagnes.

Nieuw toezicht door nieuwe Erfgoedwet

De Erfgoedinspectie levert al jarenlang een bijdrage aan het tegengaan van illegale handel in Nederlandse cultuurgoederen.
Met de komst van de nieuwe Erfgoedwet in juli 2016 heeft de inspectie nieuwe taken en bevoegdheden gekregen. Het toezicht van de Erfgoed­inspectie was voorheen beperkt tot beheerders van rijkscollecties, zoals musea, ambassades en rechtbanken die kunstwerken tentoonstellen die eigendom zijn van de staat. Nu is het toezicht uitgebreid naar musea die collecties beheren van nationaal belang. De normen voor het beheer van deze collecties, die bijvoorbeeld gaan over registratie en conservering, zijn tegenwoordig dus gelijk. En de Erfgoedinspectie gaat actief controleren of de musea de normen voldoende naleven.
Een andere vernieuwing uit de Erfgoedwet heeft te maken met de uit­breiding van sancties. Zo heeft de Erfgoedinspectie meer mogelijkheden om een last onder bestuursdwang en een last onder dwangsom op te leggen. Deze uitbreiding is bedoeld om de inspectie slagvaardiger te kunnen laten handhaven.