Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Bodem-App houdt toezicht op graaf- en grondwerk

Bodem-App houdt toezicht op graaf- en grondwerk

In één oogopslag toezien op alle graaf- en grondwerkzaamheden in een gebied. Dat kan met de Bodem-App die Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ontwikkelde. Het toezicht wordt er veel effectiever van, vertelt projectleider Jeroen Telder.

“Meldingen van graaf- en grondwerkzaamheden worden nu in verschillende systemen gedaan, bijvoorbeeld bij gemeenten en omgevingsdiensten”, vertelt Jeroen Telder, projectleider voor de Bodem-App bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. “Een gebrek aan overzicht van al die meldingen vergroot het risico op een overtreding of ongeval. Sommige overtredingen waren tot voor kort dan ook moeilijk op te sporen.” De Bodem-App maakt dat een stuk eenvoudiger.

Jeroen Telder

Overzicht van meldingen

De Bodem-App bundelt uiteenlopende informatie over de bodem, bijvoorbeeld over verontreinigde gebieden, gasleidingen, geplande graafwerkzaamheden en verleende vergunningen. Deze gegevens worden letterlijk in kaart gebracht. Door vervolgens alle informatiekaarten over elkaar heen te leggen, is duidelijk te zien wat er in de betreffende gebieden speelt. Telder: “Het grote voordeel van de applicatie is dat toezichthouders en ook vergunningverleners in één oogopslag zicht hebben op alle relevante informatie.”
“Een mis-match kan duiden op een overtreding.”
Telder legt het principe van de Bodem-App uit: “Wanneer bij een gemeente gemeld is dat ergens de openbare ruimte opgebroken wordt, geeft de app hiervan een melding. Omdat de applicatie ook informatie over aangevraagde vergunningen laat zien, kan de toezichthouder vervolgens zien of er een vergunning is afgegeven voor de werkzaamheden of dat er zonder vergunning gegraven wordt. Bovendien ziet hij in de app ook of het werk wordt uitgevoerd in verontreinigd gebied. Een mis-match tussen de gegevens kan duiden op een overtreding. Een toezichthouder, al dan niet van de omgevingsdienst, hoeft dus niet meer op zoek naar een overtreding, maar ziet het meteen als ergens mogelijk iets verkeerd wordt uitgevoerd.”

Kostenbesparend

Met de Bodem-App kunnen veel gezondheids- en opruimkosten worden bespaard. Dat blijkt uit een berekening die is gemaakt door de Landelijke Werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en Bouwstoffen (waaraan onder meer diverse omgevingsdiensten, waterschappen, de politie en ILT deelnemen).
Telder: “Jaarlijks vinden zo’n 500.000 graafbewegingen plaats, waarvan bijna een kwart in ernstig verontreinigde grond. In de helft van die gevallen wordt het werk stilgelegd vanwege verontreiniging. Dit kost geld. In de andere helft van de gevallen graven uitvoerende partijen gewoon door, bijvoorbeeld omdat de verontreiniging niet zichtbaar is. De saneringskosten kunnen hierdoor oplopen. Daar komt nog bij dat mensen ziek kunnen worden van werken in deze vervuilde bodem.” Met de Bodem-App kunnen de gezondheids- en saneringskosten zo laag mogelijk blijven, omdat je er op tijd bij bent.
“Wie gewoon zijn gang gaat, merk je niet op.”
Daarnaast zijn toezichthouders gewend om themaonderzoeken uit te voeren. Dan vindt er gedurende een bepaalde periode vooral onderzoek plaats naar een bepaald thema, bijvoorbeeld asbest. Er wordt een rapport geschreven en vervolgens verschuift de focus naar een ander thema. Telder: “De rapporten beschrijven doorgaans alleen waarnemingen binnen een bepaalde periode. Overtredingen buiten die periode blijven vaak onopgemerkt.” Ook voor deze twee problemen biedt de Bodem-App uitkomst, omdat de applicatie continu informatie over meldingen en misstanden bundelt en toegankelijk maakt. Professionals kunnen daardoor direct actie ondernemen op iedere overtreding die opduikt, in plaats van pas na onderzoek.

De Bodem-App voor heel Nederland

De Bodem-App is uitgebreid getest en draait nu in de vier omgevingsdiensten van Noord-Holland en bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Het streven is om heel Nederland ermee te bedienen. “De bundeling van data over de werkzaamheden in de gehele Nederlandse bodem is van grote waarde voor toezichthouders van omgevingsdiensten, waterschappen, landelijke inspectiediensten, gemeenten, provincies en politie,” zegt Telder over de plannen voor de landelijke uitrol van de Bodem-App. “Om dit financieel mogelijk te maken, zitten we met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu om tafel. We proberen alle belanghebbende partijen bij elkaar te brengen om tot goede samenwerking te komen.”