Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...

'De omgevingsdienst,
dat ben jezelf'Van: Richard Buitenhuis,
Programmamanager-RUD, gemeente Apeldoorn


Outsourcen als panacee? Als overheid doen we er volop aan mee. Gaat het om uitvoerende taken, dan kan het vast beter, sneller en goedkoper. Met eenzelfde ratio zijn inmiddels overal de omgevingsdiensten opgericht. Eerlijk gezegd: de vergunningverlening en handhaving van milieuregels kan er zeker op vooruit gaan. In een gemeenschappelijke regeling kunnen kwaliteit en kwantiteit beter gewaarborgd worden. Want dit was hoe het ging: een gemeentelijke milieuafdeling gaf zichzelf een opdracht, voerde die uit, en controleerde zichzelf na afloop. Viel het resultaat tegen, dan waren er weinig correctiemechanismen.

Geld sturen en afwachten

Door opdrachtgever en opdrachtnemer van elkaar te scheiden, ontstaat meer scherpte. Als je het zo bekijkt is een belangrijke stap gezet naar meer professionaliteit en rolduidelijkheid. Let wel: voor de omgevingsdiensten als opdrachtnemer is alles uit en te na geregeld en vastgelegd. Dat geldt nog niet voor de opdrachtgeverskant. Gemeenten moeten leren hoe je dat doet. Uitbesteden is nu eenmaal geen kwestie van je geld sturen en afwachten wat je ervoor terug krijgt. Er moet iemand achterblijven die voor de omgevingsdienst de gesprekspartner is en op het goede moment de juiste vragen stelt.

Belangrijkste winstpunt

Is ook het opdrachtgeverschap goed geregeld, dan blijft voor mij één zorg bestaan. Ja, we willen meer kwaliteit en effectiviteit. Scherpere verhoudingen zijn hierbij helemaal niet erg. Sterker; het is naar mijn mening het belangrijkste winstpunt van de hele operatie. Maar wat als straks de productie tegenvalt? De kans is groot dat de vragen en verwijten dan over en weer gaan. ‘Waar is ons geld gebleven?’ En: ‘Ja, maar je zou alles digitaal aanleveren’. Als dat de teneur wordt, dan zijn er straks vooral verliezers. Mijn pleidooi is dat opdrachtnemer en opdrachtgever zich aan deze spelregel houden: hard op de inhoud, zacht op relatie. Want gemeente, de omgevingsdienst, dat ben jezelf.

Reageren? Stuur je reactie aan toezine@hetccv.nl

De RUD of omgevingsdienst;
hoe was het ook alweer?

Per 1 januari 2013 zijn 28 omgevingsdiensten in het leven geroepen. Gemeenten en provincies werken in deze omgevings- of regionale uitvoeringsdiensten samen om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren.