Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Staatstoezicht op de Mijnen vernieuwt toezicht, inspecties en handhavingsbeleid

Staatstoezicht op de Mijnen vernieuwt toezicht, inspecties en handhavingsbeleid

Met de maatschappelijke discussies over gaswinning in Groningen is het werk van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) actueler dan ooit. De toezichthouder op delfstoffenwinning houdt met ingang van dit jaar meer rekening met maatschappelijke sentimenten.

“SodM wil een onafhankelijke, gezaghebbende toezichthouder zijn die midden in de samenleving staat en meer dan voorheen zijn tanden laat zien.” Het is een van de openingszinnen van het jaarplan dat het SodM in februari publiceerde.
“Resultaten laten zien, daar gaat het om”
Als toezichthouder op delfstoffen- en energiewinning in Nederland wil het SodM nadrukkelijker oog hebben voor de publieke en politieke discussie over bijvoorbeeld gaswinning, windmolenparken op zee en aardwarmte. Om die reden zal SodM onder meer inspectierapporten openbaar maken. Zodat burgers, bedrijven en politici kunnen nagaan hoe de toezichthouder optreedt. “Resultaten laten zien, daar gaat het om”, schrijft Inspecteur-Generaal Harry van der Meijden in het voorwoord. Eerder al kondigde Van der Meijden aan de oudste rijksinspectie te gaan reorganiseren.

Maatwerk

Bij de nieuwe ambitie van het SodM past een verschuiving van systeemtoezicht naar maatwerk. Net als andere toezichthouders gaat het SodM een 'staat van de sector’ publiceren. Zo’n onderzoeksrapport geeft een overzicht van de feiten, risico’s, trends en toekomstige ontwikkelingen die spelen in een branche. Op basis van gestructureerde risicoanalyses stelt de toezichthouder vervolgens per sector een toezichtarrangement op. Er wordt dan afgesproken hoe inspecties worden uitgevoerd. De frequentie en intensiteit van inspecties worden aangepast aan wat specifiek nodig is voor de veiligheid en bescherming van het milieu in de desbetreffende branche.

Onderbouwde inspecties

Naast het toezicht vernieuwt SodM ook het inspectieprogramma. Het jaarplan omschrijft dit als volgt: “Welke bedrijven wanneer en waarop geïnspecteerd zullen worden, wordt vastgelegd in een goed onderbouwd inspectieprogramma. De geschiedenis van een bedrijf, accountanalyses, maar vooral ook risicoanalyses en staten van de sector spelen daarbij een belangrijke sturende rol.” Elke staat van de sector geeft daarvoor informatie over milieurisico’s.

Differentiatie

Het SodM gaat tot slot ook het handhavingsbeleid tegen het licht houden. De toezichthouder heeft als doel om beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van mogelijke interventies, zoals boetes en strafrechtelijke vervolging.
“Toezicht met tanden waar dat nodig is”
Wat vaststaat is dat er meer differentiatie komt in de uitvoering van de inspecties van het SodM. “Meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven waar dat bewezen werkt. Kritischer en toezicht met tanden waar dat nodig is. Maar in beide gevallen resultaatgericht en meetbaar.”