Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Verbinding veiligheid en zorg: een verantwoordelijkheid van wijk tot bestuur

Verbinding veiligheid en zorg: een verantwoordelijkheid van wijk tot bestuur

Binnen gemeenten hebben het domein veiligheid en het sociaal domein steeds meer met elkaar te maken. Maar professionals van beide domeinen weten elkaar nog niet altijd goed te vinden. Om dat te verbeteren, volgden medewerkers van de gemeente Meierijstad de training ‘Veiligheid en zorg - van wijk naar bestuur’. Beleidsmedewerker Marieke Kerstens en trainer Marike van Deventer (CCV) delen hun ervaringen.

Marieke Kerstens, beleidsmedewerker sociaal domein bij de gemeente Meierijstad, hoorde tijdens een eerdere bijeenkomst over de training ‘Veiligheid en zorg - van wijk naar bestuur’ en was direct geïnteresseerd. “Ik ondersteun kwetsbare mensen, zoals verwarde personen, mensen met dementie en vluchtelingen”, aldus Kerstens. “Daarvoor werken we steeds meer samen met collega’s uit het veiligheidsdomein. We hebben elkaar nodig. Niet alleen bij incidenten, maar ook voor preventie en vroegsignalering vanuit het perspectief van zorg.”
Gemeenten vanaf 1 oktober 2018 volledig verantwoordelijk voor de aanpak van mensen met verward gedrag. “Dat maakt een goede afstemming tussen veiligheid en het sociaal domein extra belangrijk”, vindt Kerstens. “Daar komt bij dat wij een fusiegemeente zijn van drie gemeenten, elk met een eigen organisatie. Dan is het nóg belangrijker dat we elkaar leren kennen en elkaars kwaliteiten weten. Ik wilde de training daarom graag met mijn collega’s volgen.”

Veel interesse

De training ‘Veiligheid en zorg - van wijk naar bestuur’ is opgezet door Marike van Deventer (CCV). Het doel is om de twee domeinen te verbinden. Elke gemeente kan deelnemen aan de vier uur durende training, met als voorwaarde dat van beide domeinen evenveel mensen aanwezig zijn. “Alleen al elkaar leren kennen heeft effect”, verklaart Van Deventer. “Je moet weten met wie je te maken hebt bij het andere domein, wat diegene kan en weet. Dan pas kun je samenwerken.”
Van Deventer: “Je moet weten met wie je te maken hebt bij het andere domein, wat diegene kan en weet.”
Het kostte Kerstens niet veel moeite om een groep van beide domeinen bij elkaar te krijgen. Integendeel, de groep bestond uit achttien mensen in plaats van de ‘beoogde’ vijftien en ze moest zelfs mensen teleurstellen. “Daaruit blijkt wel dat iedereen het belang inzag. Het thema leeft, iedereen is zoekende. We handelen nog te veel vanuit onze eigen kennis en vaardigheden, kennis van de andere disciplines is nodig om tot een goed resultaat te komen.”

Mens of omgeving centraal

Medewerkers uit het veiligheidsdomein zijn volgens Kerstens meer geneigd in actie te komen na een incident, om erger te voorkomen of om de omgeving te beschermen. “Bij het sociaal domein werken we meer preventief. Zorg bieden staat bij ons op de eerste plaats.” Van Deventer herkent dit stijlverschil en noemt het voorbeeld van een gezin waar meerdere problemen spelen. “Professionals kunnen dan verschillend én los van elkaar handelen. De handhavers en medewerkers Openbare Orde en Veiligheid komen bijvoorbeeld in actie bij een calamiteit en zijn dan met name gericht op de veiligheid van de omgeving. Medewerkers van het sociaal domein zetten eerder de mens centraal en zijn soms geneigd het op te nemen voor de cliënt. Ze weten vaak niet van elkaar wat de ander doet. Ze kennen elkaar niet, spreken een andere taal, hebben een andere cultuur.”

Samenwerken, prioriteren, adviseren

De training is opgebouwd uit een deel algemene informatie, landelijke trends, goede praktijkvoorbeelden en de verantwoordelijkheden van de gemeente: wie doet wat? Daarna volgt een casus, die de deelnemers in groepjes behandelen. Van Deventer vertelt: “De deelnemers moeten voor een goede oplossing van de casus samenwerken, prioriteren en adviseren. Daarvoor moeten ze van elkaar weten wie wanneer wat doet. Door met elkaar te delen hoe jij vanuit jouw perspectief naar de casus kijkt, krijg je begrip voor andermans positie.”

Resultaat

Deelnemer Kerstens was erg tevreden over de training. “We kwamen tijdens het behandelen van de casus al tot het inzicht dat we bijvoorbeeld onze overlegstructuur moeten aanpassen, meer gericht op de samenwerking tussen zorg en veiligheid. We werkten vaak nog gesplitst, terwijl we het echt samen moeten doen.”
Kerstens: “We weten elkaar nu beter te vinden en handelen daar nu al naar, dat werkt efficiënter.”
Kerstens heeft nog een klein verbeterpunt voor de training: “De groep bestond uit zowel beleidsmedewerkers als uit collega’s die meer met casuïstiek te maken hebben. Voor deze laatste groep was het goed geweest als meer casussen behandeld werden. Maar verder was de training prima verzorgd en goed opgebouwd.” Alle collega’s weten dankzij de training beter wie ze bij beide domeinen waarvoor kunnen inzetten. “We weten elkaar nu beter te vinden en handelen daar nu al naar, dat werkt efficiënter en levert nu al goede resultaten op.”

CCV-academie

De training ‘Veiligheid en zorg - van wijk naar bestuur’ is een van de trainingen die wordt aangeboden binnen de CCV-academie. Op www.hetccv.nl/academie zijn alle CCV-trainingen en e-learnings in één oogopslag zichtbaar.

Wilt u met uw gemeente deelnemen aan de training ‘Veiligheid en zorg - van wijk naar bestuur’? Het CCV kan de training in 2018 zesmaal kosteloos aanbieden. Meer informatie: Marike van Deventer, e-mail: marike.vandeventer@hetccv.nl.