Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Inspiratie en trots tijdens Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De trotse winnaars. Fotografie Paul Voorham.

Inspiratie en trots tijdens Verkiezingen Handhaving en Toezicht

Toezicht zit niet stil, maar beweegt mee met de buitenwereld. Dat is de conclusie na de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2018. 27 inspirerende projecten dongen mee naar deze innovatieprijs. Winnaar werd Toezicht Sociaal Domein, met haar inzet van mystery guests om de kwaliteit van de dienstverlening in het sociaal domein te beoordelen. Ze sleepte zowel de jury- als de publieksprijs in de wacht. “Dit laat zien dat we met iets heel bijzonders bezig zijn.”

5 projecten drongen door tot laatste verkiezingsronde en maakten daarmee kans op dé innovatieprijs op het gebied van handhaving en toezicht. ‘Keischoon033’ van Matchpoint Zinvol zaken doen, ‘Leren van fouten; op weg naar een open foutencultuur’ van de Autoriteit Financiële Markten, ‘Schoon erf, Schoon water’ van Wetterskip Fryslân, ‘de Toekomstnavigator’ van de Inspectie Leefomgeving en Transport, en ‘Toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ van Toezicht Sociaal Domein.

Fotografie Paul Voorham

Een spiegel voorhouden

“De gemeenschappelijke deler van deze projecten is dat ze creatief én effectief zijn”, vertelt jurylid Karina Raaijmakers. Zij is directeur Toezicht en Handhaving van de Nederlandse Zorgautoriteit, waar de prijsuitreiking op 8 november plaatsvond. “Als jury merkten we dat er ontzettend veel mooie initiatieven zijn. Normaal gesproken blijven die vooral binnen de eigen organisatie. Door deze verkiezingen komen ze naar de oppervlakte.”
“Deze projecten laten zien hoe rijkgeschakeerd het toezichtsvak is”
“De ingezonden en genomineerde projecten laten zien hoe rijkgeschakeerd het toezichtsvak eigenlijk is. De maatschappij is in beweging en toezichthouders vernieuwen om daarin mee te gaan. Bij Toezicht Sociaal Domein was dat voor ons het meest duidelijk. Zij had nét dat beetje meer. Met name omdat zij de ondertoezichtstaanden – in dit geval gemeenten – een spiegel voorhield en daarmee een appèl deed op hun intrinsieke motivatie om te verbeteren. Daarom verdiende dit project in onze ogen de eerste prijs. En het publiek was dat blijkbaar met ons eens.”

Over deze prijs

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn een gezamenlijk initiatief van de Inspectieraad, Vide en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De winnaar van de juryprijs krijgt een podium tijdens een van de Vide-bijeenkomsten en het Innovatiefestival van de Inspectieraad. En heeft bovendien keuze uit deelname aan het leertraject Professie & Verdieping van de Academie voor Toezicht of de training Gedragsverandering van het CCV. De publieksprijs is een mooie wisselbeker. Op de website verkiezingenhandhavingentoezicht.nl vindt u meer informatie over deze verkiezingen en de vijf genomineerde projecten.

Trotse deelnemers

Projectleider Petra Reulings van Toezicht Sociaal Domein nam samen met een deel van de ervaringsdeskundigen beide prijzen in ontvangst. “Doel van ons project was om voor mensen met een licht verstandelijke beperking de toegang tot het sociaal domein écht beter te maken, en gemeenten op dit vlak in beweging te krijgen. We hebben daarom ook geen eindrapport gemaakt, dat verdwijnt toch maar in een lade. Wel kunnen gemeenten op onze website verslagen lezen en praktische tips van de ervaringsdeskundigen. Zo kunnen ze er meteen mee aan de slag.”
De aanwezige ervaringsdeskundigen hopen zelf ook van harte dat dit gebeurt. Vanaf het podium delen ze kort hun ervaringen met de zaal. Stuk voor stuk zijn ze heel trots op de winst. Ze hopen ook dat dit project, en de aandacht ervoor, veel gaat opleveren. “De gemeente gebruikt soms moeilijke taal”, vindt Henk. “Dat is voor mij lastig te begrijpen. Het zou fijn zijn als ze wat langer de tijd voor me nemen.” Zijn ‘collega’ Harry had wel een goede ervaring tijdens zijn rol als mystery guest. “Ik moest bij het buurthuis vertellen dat ik schulden had en er niet meer uitkwam. De mensen daar hielpen me heel goed. Ze begrepen me en gaven me extra aandacht.”
“Ik hoop dat de gemeente wat langer de tijd voor me neemt. Dat zou het voor mij makkelijker maken.”

Toekomstperspectief

“Deze winst geeft ons een extra boost om meer organisaties ervan proberen te overtuigen óók ervaringsdeskundigen in te zetten”, vertelt Petra Reulings. “We zijn al in gesprek met een paar organisaties die dit willen. Het laat ook zien dat we met iets heel bijzonders bezig zijn, en dat gevoel heb ik zelf ook. We onderzoeken nu hoe we het burgerperspectief nog breder kunnen inzetten binnen Toezicht Sociaal Domein. Dit project is een samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maar we werken met nog drie andere inspecties samen. Ook in die samenwerking hopen we deze methode te kunnen gebruiken.”
“Heb het lef om buiten de gebaande paden te denken. Dát maakt een project vernieuwend.”
Jurylid Raaijmakers deelt nog een tip voor de inzenders van de volgende verkiezing. “Probeer los te laten wat je altijd hebt gedaan”, zegt ze. “En heb het lef om buiten de gebaande paden te denken. Dát maakt een project vernieuwend.”