Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Versterk jij onze redactieraad?

Versterk jij onze redactieraad?

***Deze vacature is inmiddels vervuld*** Wil jij

  • • een kijkje in de keuken van de vakjournalistiek?
  • • invloed in nieuwswaardige berichten?
  • • een netwerk in het brede toezichtveld?
  • • eenmaal per jaar een inspirerende en leuke bijeenkomst met vakgenoten?
  • Neem dan plaats in de redactieraad van ToeZine!

Waarom heeft ToeZine een redactieraad?

Professionals in toezicht, handhaving en inspectie zien de eisen toenemen. Steeds meer ogen zijn gericht op kwaliteit, effectiviteit en meetbaarheid. ToeZine biedt wekelijks verdiepende artikelen over dit soort ontwikkelingen in het vakgebied. En maakt hierdoor beter onderbouwde keuzes mogelijk. Om te zorgen dat we relevante en interessante artikelen blijven maken, roepen we lezers op deel te nemen aan onze redactieraad.

Wat doet de redactieraad?

De redactieraad is een onafhankelijk adviesorgaan, klankbord en inspiratiebron voor de kernredactie van ToeZine. In de redactieraad zijn de verschillende lezersgroepen van ToeZine vertegenwoordigd, van rijks- tot decentraal niveau, en vanuit de diverse domeinen van toezicht en handhaving. De redactieraad komt jaarlijks eenmaal bijeen om te komen tot een groslijst aan onderwerpen, en om strategisch te kijken welke koers ToeZine kan varen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het voorjaar.

Wat vragen we van jou?

Als lid van de redactieraad vragen we je:
  • ontwikkelingen en de actualiteit te volgen rondom toezicht en handhaving en hierover de kernredactie te informeren
  • mee te denken en als klankbord te fungeren, vanuit kennis, betrokkenheid en enthousiasme
  • kritisch te zijn t.a.v de inhoud van artikelen en onderwerpkeuzes
  • jaarlijks deel te nemen aan een bijeenkomst waarin we terug- en vooruitblikken om ToeZine interessanter en beter leesbaar te maken/houden
  • je netwerk beschikbaar te stellen als we op zoek zijn naar interviewkandidaten
Reageren is niet meer mogelijk. De vacature is inmiddels vervuld.