Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Snel van start met Academie voor Toezicht

Snel van start met Academie voor Toezicht

Een kennis- en onderzoeksplatform waar alle inspecties van profiteren. Met die ambitie gaat in januari 2014 de Academie voor Toezicht van start. Bijdragen aan innovatie in het toezicht is een belangrijk doel. “We beginnen klein, maar plannen zijn er volop”, laat de Inspectieraad weten. Eén van die plannen: een volwaardige basisopleiding voor inspecteurs.

Direct resultaat voor deelnemers

De academie die per januari 2014 wordt opgericht heeft drie pijlers:

  • Opleiden
  • Ontwikkelen en onderzoeken
  • Ontmoeten

Deelnemers mogen korte opleidingen verwachten met een duidelijk resultaat.
'We beginnen klein en concreet.'
Petra van den Broek, programmanager professionalisering: “We beginnen klein en concreet. Als Inspectieraad willen we vooral zichtbaar zijn met een goed en nuttig aanbod dat aansluit bij de behoefte. Op die manier kunnen we de legitimiteit verwerven die nodig is en kan de academie uitgroeien tot een gezaghebbend kenniscentrum voor en door inspecties.”

De Inspectieraad heeft allereerst rijksinspecties op het oog, maar staat open voor andere deelnemers, zoals van de kant van markttoezichthouders en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s).

Wat staat er op het opleidingsmenu?

Het academie-aanbod bevat zowel eendaagse trainingen en workshops als meerdaagse verdiepingscursussen:
  • Entree; voor beginnende inspecteurs
  • Masterclass Nalevingscommunicatie en gedragsbeïnvloeding
  • Workshop effectmeting
  • Interveniëren bij complexe nalevingsvraagstukken
  • Leertraject Inspecties Veranderen
  • Training Gedragsbeïnvloeding

Voor meer informatie is online de folder ‘Opleidingsaanbod samenwerkende rijksinspecties’ te vinden.

Toezichthouder onder druk

Het besluit om een ‘algemene’ academie voor rijksinspecties op te richten sluit aan bij wat Van den Broek ‘de emancipatie van een vakgebied’ noemt. “De druk op toezichthouders neemt over de gehele linie toe. De politiek stelt minder middelen beschikbaar, maar vraagt meer kwaliteit. Wekelijks zien we incidenten in het nieuws waarbij de neiging bestaat om bij misstanden niet zozeer de overtreder, maar de toezichthouder aan te spreken, en zelfs verantwoordelijk te houden.”

Terecht of onterecht, dat zijn omstandigheden die een groot beroep doen op instanties die toezien op wat er in hun sector gebeurt. Daar past een academie bij die investeert in onderzoek en die verder kijkt dan de sectorale opleidingsbehoefte van rijksinspecties.
'Ik hoop dat er een buzz ontstaat.'

Vertaalslag van wetenschap naar praktijk

Op dit moment leiden diverse rijksinspecties hun eigen inspectie-medewerkers op. Van concurreren met die academies is geen sprake, benadrukt Van den Broek. “We zijn er juist vóór hen en werken graag samen.” Nieuw is dat de Academie voor Toezicht een transferpunt wil organiseren voor toezicht en onderzoek. “Wetenschappelijke onderbouwing van methoden en instrumenten hoort bij professionalisering. Toezichthouders zijn altijd al bezig met methodes en onderbouwing, maar wat ontbreekt is dat kennis in samenhang ontwikkeld en gedeeld wordt, ook met de wetenschap. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wees daar ook al op in het recente advies over toezicht. Met de academie willen we de vertaalslag maken van wetenschap naar praktijk, en vice versa.”

Wat kan de academie voor jou betekenen?

2014 wordt voor de academie een opbouwjaar, met onder andere een behoeftestudie onder de doelgroep en een conferentie die toezicht en wetenschap bij elkaar brengt.

Geef aan wat jouw wens is

Wat kan de Academie voor Toezicht voor jou betekenen? Laat je horen over een specifieke wens voor een opleiding of onderzoek. Dat kan in een mail naar toezine@hetccv.nl, of stuur een tweetbericht met #Toezine.
'Van gedeeld inzicht over de effectiviteit van interventie-instrumenten tot inzicht over hoe je resultaten van het toezicht bekend maakt; nieuwe inzichten snel bij iedereen bekend maken zie ik als een belangrijke functie van de academie.'

Marga Zuurbier
directeur Arbeidsomstandigheden Inspectie SZW

'Onderzoek naar het toepassen van datamining om gerichter de beschikbare toezichtcapaciteit in te zetten zou heel goed zijn, maar ook over hoe we signalen en meldingen van burgers kunnen gaan gebruiken bij risicogestuurd toezicht.'

Kees Reedijk
strategisch inspecteur Inspectie Jeugdzorg

Download de brochure

Zelf de agenda bepalen

Aan het besluit van de Inspectieraad ging een verkenning vooraf. Een van de auteurs van deze ‘Verkenning academie voor toezicht’ is Kees Reedijk. Hij is hoopvol gestemd nu het zover is. “Wat voor mij het zwaarst weegt is de principiële noodzaak dat het rijkstoezicht de eigen kennis- en onderzoeksagenda gaat bepalen. Van onverwachts toezicht via mysterie guests bijvoorbeeld wordt nogal hoog opgegeven, maar werkt het wel zo goed? Als je het antwoord zelf niet hebt, gaat een ander het voor je invullen”, stelt de strategisch inspecteur bij de Inspectie Jeugdzorg vast. “Dat is een situatie waaraan we ons kunnen ontworstelen met een eigen academie die echt een platform biedt voor alle inspecties.”