Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Trendrapport Toezicht

Trendrapport Toezicht

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een Trendrapport Toezicht gepubliceerd. Het Trendrapport geeft inzicht in recente ontwikkelingen in het toezicht.

Het CCV dook eind 2018 voor het eerst samen met onder andere de politie, markttoezichthouders, de Inspectieraad en VIDE in de trends van het toezicht. Het Trendrapport is tot stand gekomen op basis van inzichten uit debatten met veiligheidsprofessionals en een nieuwsberichtenanalyse die daaraan vooraf ging.

De belangrijkste trends

• De inzet van data en nieuwe technologieën voor de toezichtspraktijk.
• Het inzetten van burgers en bedrijven voor de toezichts- en handhavingspraktijk.
• (Inter)nationale samenwerking tussen verschillende toezichthoudende en handhavende partijen.
Evidence-based toezicht en interventies: de vraag om verbinding tussen gedragswetenschap en toezicht en een toetsing van de effectiviteit van toezicht.
• De toezichtsparadox als onderliggende trend: in de samenleving is er zowel een stroming die vraagt om strengere regels en streng handhaven, als een stroming met behoefte aan minder knellende regels, minder toezichtlast en meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

Onderwerpen in de media

Naast bovengenoemde ontwikkelingen kwamen uit de nieuwsberichtenanalyse ook de volgende onderwerpen naar voren die (ineens) meer aandacht kregen het afgelopen jaar:
• Fraude
• Privacy
• Milieu en dierenwelzijn
• Consumentmisleiding

Downloaden

Het Trendrapport Toezicht kunt u hier downloaden.