Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Nieuwe onderzoeken programma Handhaving en Gedrag

Nieuwe onderzoeken programma Handhaving en Gedrag

Er zijn vijf nieuwe onderzoeken geselecteerd voor het programma Handhaving en Gedrag. Het gaat om gedragswetenschappelijke onderzoeken naar handhavingsvraagstukken. De resultaten van de onderzoeken zullen naar verwachting in 2020 gepresenteerd kunnen worden.

Het programma Handhaving en Gedrag begeleidt en financiert sinds 2007 onderzoeken naar gedrag in relatie tot regelnaleving. Het bevordert de verbinding tussen wetenschap en (handhavings)praktijk; de onderzoeksopdrachten komen in samenspraak met beleidsmakers, toezichthouders en de wetenschap tot stand.

De selectie

Tijdens het landelijk congres Handhaving en Gedrag eind 2018, namen gevestigde en jonge onderzoekers het publiek in pitches van 90 seconden mee in mogelijkheden voor nieuw gedragswetenschappelijk onderzoek voor handhavingsvraagstukken. Daarna lichtten zij hun onderzoeksvoorstellen in aparte sessies verder toe aan belangstellende congresbezoekers. Het publiek stemde vervolgens voor de onderzoeksvoorstellen die zij het realiseren waard vindt. De wetenschapscommissie van het programma Handhaving en Gedrag beoordeelde de gekozen voorstellen op criteria als originaliteit, relevantie voor het toezicht en de kansrijkheid van de uitvoering. Dit resulteerde in de volgende top 3 van onderzoeken die het programma wil ondersteunen:
  • Dr. Meike Bokhorst (Universiteit Utrecht) - De herfst van de patriarch: onderzoek naar indicatoren voor het verval van bestuurders.

  • Arne Meeldijk (UWV/Radboud Universiteit) – Sancties voor uitkeringsgerechtigden: een bruikbaar instrument voor gedragsverandering?

  • Dr. Félice van Nunspeet (Universiteit Utrecht) – Alarmbellen in ons brein: de invloed van sociale norm compliance op cognitieve error-detectie.
Aanvullend op de publiekskeuze, heeft de wetenschapscommissie nog twee onderzoekers uitgenodigd om hun onderzoek uit te voeren:
  • Prof. dr. Femke de Vries (Rijksuniversiteit Groningen) - Heeft het vertrouwen van burgers in toezichthouders invloed op het vertrouwen in de sector?

  • Dr. Marieke Kluin (Universiteit Leiden) - Vervolgonderzoek naar de relatie tussen regelnaleving en ongevalsrisico bij Brzo-bedrijven.

Congresbezoekers brengen hun stem uit.

Resultaten

De onderzoekers werken momenteel aan het aanscherpen van hun onderzoeksvoorstellen. Dit voorjaar volgt een definitief besluit over de opzet en uitvoering. De uitkomsten van (een deel van) de onderzoeken zullen naar verwachting tijdens het congres Handhaving en Gedrag in 2020 gepresenteerd kunnen worden.

Het programma Handhaving en Gedrag

Het programma Handhaving en Gedrag richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis over gedrag in relatie tot regelnaleving. Vanuit verschillende disciplines van de wetenschap kijkt het programma naar de grote beleids- en handhavingsvraagstukken. Het programma Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Inspectie SZW en het CCV. Het CCV verzorgt de projectleiding van het programma.

Meer weten?


  • Klik hier voor meer informatie over het programma Handhaving en Gedrag.

  • Wilt u op de hoogte blijven van het programma, zoals de publicatie van onderzoeken en het tweejaarlijkse congres? Meld u dan aan voor de mailinglijst.

  • Neem voor meer informatie, bijvoorbeeld over de nieuwe onderzoeken, contact op met Jorik van Bijlert, jorik.vanbijlert@hetccv.nl.