Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...

Foto: www.bordwatching.blogspot.nl

STRAATBORDEN ZEGGEN MEER

Sixth Biennial Conference, ECPR Standing Group on Regulatory Governance

The Biennial Conference is the leading interdisciplinary conference on regulation and regulatory governance held in Europe, attracting researchers from all over the globe working in a wide range of disciplines including political science, law, accounting, business, sociology, economics, international relations, anthropology, public administration, and other related disciplines.

The Standing Group on Regulatory Governance of the European Consortium for Political Research (ECPR) will hold its Sixth Biennial Conference, organized by Tilburg University, the Netherlands, from July 6 to 8, 2016.Meer informatie »
Toezichthouders en handhavers maken in de openbare ruimte veelvuldig gebruik van borden om gedrag te sturen. Soms gaat dat heel goed, soms minder goed, vertelt Marnix Eysink Smeets, lector Veiligheidsbeleving bij Hogeschool Inholland.

‘Zakkenrollers winkelen ook.’ Of: ‘Huisvuil alleen op deze plek.’ Een bordje is volgens de lector niet zomaar een bordje. “Het verraadt vaak erg veel over hoe bijvoorbeeld de handhaver naar de burger kijkt, en hoe hij of zij ook denkt over de manier waarop gedrag bij te sturen is. Dat is nogal eens leerzaam, en vaak ook leuk, of pijnlijk.” Vandaar dat opvallende borden speciale aandacht krijgen. Dat gebeurt op bordwatching.blogspot.nl. In categorieën als Babybord, Brulbord en Bangbord komt er elke twee weken een nieuw bord aan bod. En aan het eind van het jaar is er een verkiezing van het bord van het jaar. Eysink Smeets: “Onmisbaar dus voor al diegenen die zelf ook wel eens te maken hebben met borden in het publieke domein.”

Kijk ook op Bordwatching.

ACM VRAAGT CONSUMENT OM MENING

De consument is de ene keer patiënt, de andere keer verzekerde, of gebruiker van telecom- internetdienstenIn een online dialoog stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) samen met die doelgroepen de agenda op.

Woordvoerder Cynthia Heijne legt uit: “Openheid is voor ons een kernwaarde. Daar hoort bij dat we de consument vragen om mee te denken. Zo ontstond het idee om een ‘innovatieve consultatie’ uit te voeren. Het resultaat was een online dialoog via denkmee.acm.nl.” Wie wilde kon hier op vragen reageren, maar ook op elkaar. “En”, vult Heijne aan, “het bood ons de mogelijkheid om door te vragen: waarom is juist dat belangrijk, en wat moeten wij er volgens u aan doen?” Iedereen kreeg zo de kans onderwerpen te agenderen, onder meer via sociale media en de websites van ACM en ConsuWijzer. De consultatie is half maart gesloten en heeft zes weken geduurd. “Er volgt nu een advies voor het bestuur over de input. In mei publiceren we de uitkomsten.”

In korte animaties vraagt ACM consumenten mee te doen aan de dialoog.

GRATIS APP ALS DIGITALE BUURTWACHT

Bewoners die elkaar via social media waarschuwen voor criminaliteit en overlast in de wijk; het gebeurt al volop via groepschats. Ook een initiatief als de Heterdaad-App is er een voorbeeld van. Een nieuwe variant hierop is Civilant.

De Civilant-App verbindt telefoons of tablets van deelnemers in een straal van ongeveer een kilometer. Buurtbewoners kunnen op de App zelf melding maken van bijvoorbeeld een gestolen fiets, een inbraak, verdachte personen of vandalisme. Bij het bericht kan ook een foto worden geplaatst. Gebruikers kunnen daarnaast ‘volglocaties’ activeren, zoals de school van de kinderen. Zo vormt zich een geografisch web waarbinnen buurtbewoners en politie elkaar direct informeren. Het is tweerichtingsverkeer, want de App ontvangt – automatisch – meldingen van de hulpdiensten als er van vermissingen of noodsituaties sprake is. Daarnaast kunnen de gebruikers van Civilant via een knop rechtstreeks contact maken met deze hulpdiensten.

De App is er voor smartphones en tablets. Gratis te downloaden.

Momenteel reviseert het CCV de Tafel van elf. De Tafel van elf wordt vernieuwd met recente (gedrags)wetenschappelijke inzichten en wordt naar een nieuwe webomgeving omgezet. De huidige webversie van de Tafel van elf blijft beschikbaar totdat de nieuwe webversie gereed is. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de Tafel van elf of heeft u vragen, mail dan naar: karin.bongers@hetccv.nl.