Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Welke interventies: de optimale mix?

Foto: Liesbeth Dingemans

Welke interventies:
de optimale mix?

Het Vide-congres ‘Welke interventies: de optimale mix’ leverde toezichtprofessionals een dag vol inspiratie. “Normen markeren én bevestigen is wat ons allemaal bezighoudt”, typeerde OM-topman Herman Bolhaar. Burgemeester Annemarie Jorritsma liet zien dat ze ook zelf de interventie niet schuwt.

Zo’n honderdvijftig toezichthouders, handhavers en inspecteurs hadden 10 april 2014 vrij gehouden voor het jaarlijkse congres van hun beroepsvereniging. De ontmoetingszaal van het Leger des Heils in de Muziekwijk van Almere was als congreslocatie een verrassende keuze. “Ook toezichthouders hebben de instelling om de problemen aan te gaan op de plek waar die zich voordoen”, zo motiveerde Vide-voorzitter Ko de Ridder de bijzondere locatie. Om na een korte aftrap het woord te geven aan de burgemeester van Almere.

Jeugdaanpak Almere met eigen boa’s

Almere telt 196.000 inwoners waarvan zo’n dertig procent jonger is dan twintig jaar. Dat geeft dynamiek in de stad, maar ook z’n eigen problematiek, hield burgemeester Jorritsma de aanwezigen voor. Ze legde uit dat een integraal veiligheidsbeleid op gemeentelijk niveau vooral een kwestie is van ‘per thema de goede partners kiezen’. “Alleen lukt het echt niet meer. Zowel vanwege de complexiteit en de omvang van het veiligheidsvraagstuk, als door de hoge eisen die de samenleving stelt.” Gaat het om jeugdoverlast, dan kiest Almere een interventie-aanpak die is toegesneden op specifieke groepen jeugd, met in elk stadsdeel een eigen interventieteam. “Ik ben trots op onze jeugdboa’s die voor dit werk zijn opgeleid.”

Hoe zorg je dat jouw interventie werkt?
Naleving van regels door gerechtsdeurwaarders, kinderdagverblijven of horeca-ondernemers, dat maakt nogal verschil. Hoe zorg je dat jouw interventie werkt? Deelnemers aan het Vide-congres spreken zich uit.

‘First offenders’ op het matje

“Per geval is de vraag of de straf, de repressie het belangrijkst is, of dat je beter kunt kiezen voor ondersteuning, of voor zorg waarbij je ook school en ouders betrekt”, vervolgde Jorritsma. Ze toonde zich ook persoonlijk bereid om deel uit te maken van een interventie. Zoals toen een groepje jongens met de jaarwisseling een gemeentelijke zoutcontainer lieten exploderen. Het bleken ‘first offenders’, in de kraag gevat door het filmpje dat ze op youtube plaatsten. “De jongens zijn elk individueel bij mij op gesprek geweest. Ik werk er in zo’n geval graag aan mee om heel duidelijk te maken: ‘Ok, zoiets kan je dus beter níet doen’.”

Met een zaal vol vertegenwoordigers uit het toezicht liet Jorritsma in de kantlijn weten de Drank- en horecawet “een verschrikkelijke wet” te vinden. “Wie dat bedacht heeft! Maar nu de wet er is zullen we die moeten handhaven.”
‘Kiezen voor de goede interventie is meer dan weten wanneer je het zwaard uit de kast trekt’

Herman Bolhaar,
voorzitter college van procureurs-generaal

Samen de norm markeren

“Wat werkt er het beste onder welke omstandigheden? In het antwoord op die vraag is het strafrecht een instrument naast alle andere”, stelde Herman Bolhaar in zijn bijdrage. Dat de voorzitter van het college van procureurs-generaal pleitte voor afstemming tussen bestuurlijke handhavingsmaatregelen en het strafrecht was niet bepaald een verrassing. Dat gold wél voor de open toonzetting die hij koos. Het OM gaat niet terug in de ivoren toren, beloofde hij, noch claimt een uitzonderlijke positie in het speelveld. “Allemaal houden we ons bezig met het markeren van de norm, en zo nodig met het bevestigen en herbevestigen ervan.”

Gebiedsgericht en inhoudelijk specialiseren

Zie het strafrecht niet als de ultieme remedie als verder niks geholpen heeft, benadrukte Bolhaar. Het is de combinatie van middelen die ons uiteindelijk helpt effectiever in te grijpen bij normoverschrijding. Ook het OM beweegt hierin mee. “We hoeven niet meer die complete pijplijn door als duidelijk wordt dat de oplossing ergens anders ligt. Excuses of een mediator, ook dat kan het resultaat zijn van een strafrechtelijke aanpak. We specialiseren ons, zowel gebiedsgericht als op inhoud. Zo kunt u ons beter vinden, en wij u.”
‘Als je alleen doet wat zich bewezen heeft, dan doe je nooit iets nieuws’

Annemarie Jorritsma,
burgemeester Almere

Problemen te lijf in contact met parket

Bolhaar pleitte ervoor “om met elkaar handhavingsprogramma’s uit te werken, aangepast aan en toegepast op concrete problemen waar we ons zorgen over maken”. Hij nodigde toezichthouders uit contact te zoeken met de parketten in het arrondissement waarin zij werkzaam zijn. “Zodat we steeds meer helder krijgen hoe we ons tot elkaar verhouden.”