Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Handhaven

Foto: Inge van Mill

Handhaven 'hot' onder mbo'ers

Wie na de zomer de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid wil volgen en zich nog niet heeft ingeschreven, die moet een jaartje wachten. Bij de meeste ROC’s zat de opleiding begin 2014 al vol. Onder jongeren is handhaven ‘hot’. Meer stageplaatsen en banen zijn hard nodig.

Van de ruim veertig ROC’s in Nederland bieden er 29 de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid (HTV) aan. De opleiding is populair. “Wij kregen dit jaar bijna honderd aanmeldingen waarvan we er uiteindelijk vijftig hebben toegelaten”, vertelt Johan Raven, docent aan het ROC A12 in Ede. “Voorgaande jaren hadden we één klas van 25 studenten. Door de hoeveelheid aanmeldingen hebben we nu al twee jaar twee klassen van die grootte.”

Upgrade

De reden van de populariteit? Volgens Raven komt dit door de ‘upgrade’ van mbo-niveau 2 naar niveau 3. “Gemeenten vragen naar hoger opgeleide boa’s omdat de politie steeds meer taken afstoot. Naast de mbo-opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid (niveau 2) is daarom de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (niveau 3) in het leven geroepen. De Politieacademie heeft vervolgens aansluiting gezocht: studenten met een HTV-diploma en een politiecertificaat krijgen een jaar vrijstelling. De opleiding heeft dus meerwaarde gekregen als voorsortering op de Politieacademie. Bovendien spreekt het hogere niveau meer jongeren aan.”
‘Als volwaardig boa kan ik straks ook als gemeentelijk handhaver aan de slag.’

Caspian van Meerten, eerstejaars HTV-student

Volwaardig boa of toch agent?

Eén van de mbo-studenten is Caspian van Meerten (18) die met een havo-diploma op zak dit jaar begon aan de HTV-opleiding in Ede. “Op de Politieacademie was er een studentenstop. Om mijn kansen te vergroten ben ik met deze opleiding begonnen. Ik ben straks volwaardig boa dus kan bijvoorbeeld ook als gemeentelijk handhaver aan de slag.” Caspian heeft net zijn eerste stageperiode afgerond, bij de gemeente Barneveld. En dat beviel goed: “Ik had een ondergewaardeerd beeld van gemeentelijke toezichthouders, maar sinds mijn stage lijkt het me wel wat. Ik hoef inmiddels niet meer per se naar de politie.”
‘Ik wacht in spanning af of ik door de selectie ben voor een baan bij de politie.’

Laureen Wuite, tweedejaars HTV-student

Laureen Wuite (18) zit in het tweede jaar HTV aan het ROC van Amsterdam. Deze opleiding kon van de liefst 275 aanmeldingen uiteindelijk vijftig studenten een opleidingsplaats bieden. Laureen hoopt wel vurig op een plek bij de politie. “Ik moest zes stages lopen waarvan vier bij de politie. Die geven je gelijk een mooie kans om te zien of het beroep goed bij je past.” Overigens heeft de HTV-studente daar geen twijfel over. Haar vader werkt bij de politie en ook haar vrienden reageerden enthousiast toen ze haar studiekeuze maakte. “Ik heb al veel gesolliciteerd en wacht nu in spanning af of ik door de selectie ben.”

Match tussen leerling en bedrijf

Vanwege de grote toestroom bij ROC A12 krijgen studenten voorafgaand aan hun toelating al te maken met een selectie. Docent Johan Raven: “Mede door vooraf goed te screenen kunnen we tijdens de opleiding een betere match maken tussen student en leerbedrijf. Hoe beter de match, des te beter de stage zal verlopen. En dat succes is nodig om voldoende leerbedrijven aan te blijven trekken.” Door het grote aantal studenten is sprake van een landelijke schaarste aan geschikte leerbedrijven. De website www.roc.nl geeft op een kaart van Nederland aan dat in het hele land ‘weinig kansen zijn op werk’ en zelfs ‘zeer weinig’ kans op een stage.

Enthousiasme goed voor de sector

Toch komen er geregeld nieuwe leerbedrijven bij, zoals openbaar vervoerbedrijf Syntus. Het bedrijf is sinds december vorig jaar een erkend leerbedrijf voor leerlingen van de opleiding HTV en werkt samen met ROC A12, ROC Twente en het Deltion College Zwolle. “Voor ons is het een prachtige manier om invulling te geven aan onze maatschappelijke rol”, vertelt Inge Heijna, manager sociale veiligheid bij Syntus. “Veel studenten hebben aanvankelijk het idee dat het om kaartjes knippen en bonnetjes schrijven draait. Na hun stage wil het merendeel juist graag in het openbaar vervoer (OV) aan de slag. Dat enthousiasme straalt af op de hele OV-sector.”

Verwerf ook een erkenning als leerbedrijf

Jonge gezichten, extra handen; het zijn voordelen voor wie een erkenning als leerbedrijf verwerft. Maar er is meer. Het levert ook input op in de vorm van actuele kennis en affiniteit met technologie zoals die bij jongeren vaak aanwezig is.

Een erkenning als leerbedrijf begint met een goed onderbouwd plan. Dit dient te worden ingediend bij kenniscentrum beroepsonderwijs Ecabo. Belangrijk is hierin te beschrijven hoe je vanuit de organisatie in coaching voorziet, en hoe je zorgt dat opdrachten aansluiten bij het praktijkwerkboek van de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid.

Kijk hier voor meer informatie.

Geen blok aan het been

Syntus is blij met de extra toezichthouders. “We spreken bewust niet van stagiaires. De jonge studenten krijgen hetzelfde uniform als onze boa’s en we zien ze als volwaardige medewerkers”, vertelt Heijna. “Onze eigen boa’s leren ook weer van de studenten, bijvoorbeeld omdat ze vaak handig zijn met nieuwe apparatuur.” Bij Syntus krijgen ze een leermeester toegewezen die toeziet op de uitvoering van de opdrachten en de begeleiding. “Vaak zijn dat onze ervaren boa’s en ook met hen evalueren we natuurlijk geregeld. Of zij zo’n leerling als blok aan hun been ervaren? Integendeel! In het begin was er enige terughoudendheid maar toen de studenten eenmaal meedraaiden, overheerste het enthousiasme.”

Kans op werk van ‘matig’ tot ‘gering’

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zet zich in voor goede informatie over de kans op werk en een stage voor mbo-schoolverlaters (mét diploma). De website www.kansopwerk.nl maakt deze kansen op de arbeidsmarkt en stagemarkt inzichtelijk. Landelijk is de gemiddelde kans op werk voor de Handhaver Toezicht & Veiligheid ‘matig’; in sommige regio’s zelfs ‘gering’.