Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Vuistregels voor een veilige bouwplaats

Foto: Inge van Mill

Vuistregels voor een veilige bouwplaats

Met goede arbeidsomstandigheden zijn in de bouw letterlijk mensenlevens gemoeid. Carin Benders is landelijk projectleider bij de Inspectie SZW, de toezichthouder op de bouwplaats. En: ‘dochter van een bouwvakker’. Dit zijn wat haar betreft vijf belangrijke vuistregels voor toezicht met effect.

1. KEN DE SECTOR

"Als toezichthouder moet je heel goed weten wat er in de sector aan de hand is. Risico’s veranderen snel, zeker in de bouw. Waar we ons als Inspectie SZW op dit moment bijvoorbeeld echt zorgen over maken, is het werken op hoogte, specifiek het plaatsen van zonnepanelen. Vorig jaar zijn hierbij vier dodelijke slachtoffers gevallen. Dat heeft alles te maken met de snelle opkomst van zonne-energie. Er gaat een groep installateurs het dak op die daar nauwelijks ervaring mee heeft en ook geen noodzakelijke voorzieningen treft. Voor ons is dat een duidelijk signaal dat dit thema in ons handhavingsprogramma gestructureerd aandacht vraagt.”

2. BEGIN BIJ BEWUSTWORDING

“Elk voorjaar en elk najaar plannen we een campagne, kort en krachtig. Daarbij gaan handhaven en bewustwording steeds meer hand in hand. Een goed voorbeeld is de campagne rondom de gevaren van kwartsstof. Kwarts komt al vrij zodra je een gaatje boort. Het is net als asbest kankerverwekkend, maar het risico wordt nog erg onderschat. We zijn in dit geval daarom niet onmiddellijk met een legertje inspecteurs de bouwplaats op gegaan. Eerst zijn we gestart met een offensief om de verschillende sectoren in de bouw actief te wijzen op de risico’s. Als het nodig is halen we dan alles uit de kast: van films en informatiemateriaal, tot en met bijeenkomsten op locatie.”


‘Bij de installatie van zonnepanelen vallen slachtoffers, daar maken we ons zorgen over.’

Carin Benders, landelijk projectleider Bouw van de Inspectie SZW

3. SAMEN BEREIK JE MEER

“Wat telt is het maatschappelijk effect van onze inspanningen. We willen dat de bouw veilig is voor wie er werkt. Daar hoort bij dat we goed kijken naar hoe wet- en regelgeving in de praktijk uitpakt. Niet voor niets is nauw contact met de sector, sociale partners en de kennisinstituten heel belangrijk. Bijvoorbeeld: voor elke handeling waarbij kwartsstof vrij kan komen, moet de werkgever vooraf de blootstelling bepalen. Dat is in de praktijk lastig uitvoerbaar. Uiteindelijk hebben we daarom een andere route gevonden. Stelt de werkgever aan zijn medewerkers geschikte hulpmiddelen beschikbaar die getest zijn door TNO en/of stichting Arbouw, dan zien wij dat als invulling van het wettelijk vereiste om een blootstellingsbeoordeling uit te voeren.”

4. NEEM RISICOANALYSE ALS BASIS

“Keuzes maken moet. We hebben tenslotte altijd meer werk dan er capaciteit is. Goede prioriteiten stellen kan alleen met een hele goede risicoanalyse. Daar hebben we binnen de Inspectie SZW een eigen afdeling voor. De Inspecteur-generaal bepaalt op basis van deze analyse de hoofdlijnen. Het is vervolgens aan ons om dit te vertalen in een meerjarenprogramma voor de Bouw waarmee we het toezicht systematisch vormgeven. Op dit moment is het bouwprogramma 2012-2015 leidend. Ook tussentijds pakken we het programma erbij om in een nieuw jaarplan te bepalen wat er anders en beter moet, welke nieuwe ontwikkelingen om aandacht vragen.”

5. ELKE INTERVENTIE IS MAATWERK

“De werkgever is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Onze primaire rol is handhaven, maar daar hoort ook bij dat we sociale partners en individuele werkgevers zo veel mogelijk ondersteunen. Het kiezen van interventies blijft maatwerk en gebeurt op basis van analyse: van uitdelen van boetes aan overtreders tot samen met de sector innovatie stimuleren die bijdraagt aan veiligheid. Stelselmatig kiezen we voor een positieve benadering. Je zult van ons niet of nauwelijks materiaal of foto’s zien met een rood kruis erdoor. Laat liever het gewenste gedrag zien, dat is onze strategie.”