Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Oosterhout de drank de baas

Foto: Liesbeth Dingemans

Oosterhout de drank de baas

De gemeente Oosterhout pakt het alcoholgebruik onder jongeren voortvarend aan. In het lokale Preventie- en Handhavingsplan valt alles op z’n plek. Van lessen op school tot flyers voor ouders. Van carnaval tot Paaspop.

Alcohol is in Nederland op elke spreekwoordelijke ‘straathoek’ te koop. Dus wil je drankproblemen onder jongeren voorkomen, dan moet je daarin samen optrekken. Voor Oosterhout staat en stond dat als een paal boven water. De gemeente kiest een praktische aanpak waarbij alle partijen die met alcoholgebruik onder jongeren te maken hebben in beeld zijn: van burgers en bedrijven tot verenigingen en vrijwilligers. En niet te vergeten de jongeren zelf. “We zijn bijvoorbeeld gewoon aangeschoven bij de lessen maatschappijleer, zodat we ook weten wat er onder jongeren leeft”, licht beleidsmedewerker Marieke van Gemert toe.

Een wijntje kan leuk zijn

In het Preventie- en Handhavingsplan (PenH-plan) ligt de nadruk op lokaal samenwerken aan resultaat. “Gemeenten kunnen het niet alleen, ouders en verkopers van alcohol evenmin en ook de jongeren zelf niet”, zegt Van Gemert, één van de opstellers van het plan. Een biertje, een cocktail, een wijntje kan leuk zijn, maar het moet wel leuk blijven, en gezond natuurlijk. “Daarom gelden er heldere regels en afspraken: onder de 18 mag niet, boven de 18 wel, maar dan verantwoord. Dit geldt formeel alleen voor het alcoholgebruik in de publieke ruimte. Thuis gelden andere regels, alhoewel we hopen dat er één lijn wordt getrokken”, stelt Van Gemert.

Van carnaval tot Paaspop

Behalve dat toezichthouders van gemeente en politie zich laten zien als er een popfestival of evenement plaatsvindt, is er ook vooraf overleg. “Zo spraken we in de aanloop naar het festival Paaspop met de organisatoren, het jongerenwerk, de politie en jongeren over preventieve maatregelen. Dat varieert van polsbandjes, een ID-check en een blaastest tot E-learning voor barvrijwilligers. De ervaringen die we hierbij hebben opgedaan gebruiken we weer bij andere evenementen.” Een soortgelijke aanpak was er voorafgaand aan het carnaval. De burgemeester stuurde scholen voor voortgezet onderwijs een brief waarin aandacht werd gevraagd voor de risico’s van alcohol. De scholen besteedden er in de lessen tijd aan en stuurden ouders een flyer.

GGD als partner

Oosterhout trekt in het PenH-plan actief op met de GGD, die net als de gemeente zelf al jaren bezig is het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. “Onze gezamenlijke focus is preventie. Ook willen we samen een brug slaan tussen preventie en handhaving”, zegt Gerrie van den Broek van de GGD die samen met Van Gemert het plan heeft geschreven. “Het resultaat is een integrale aanpak die overal in de gemeente kan worden toegepast. Op elke plek geldt dezelfde afspraak.” Dat wil niet zeggen dat het altijd blijft zoals het nu is. “Mogelijk dat we op termijn onze interventies op onderdelen aanpassen. In dat geval moet wel iedereen weten wat er veranderd is, anders ontstaat er verwarring en daar zit niemand op te wachten.”

Probleem de baas

Van den Broek van de GGD hoopt dat juist de verbeterde afstemming tussen partijen ertoe leidt dat het alcoholgebruik onder jongeren verder gaat dalen. “Als dat lukt, is het PenH-plan wat mij betreft geslaagd. Belangrijk is ook de rol van burgemeester en wethouders”, benadrukt ze. “In Oosterhout heeft het college heel duidelijk laten zien dat zij ervoor gaan. Ook de gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het plan. Door de verhoging van de leeftijdsgrens is er nu tijdelijk veel aandacht voor drankgebruik onder jongeren. Maar dat moet wel zo blijven. Als we er samen in blijven investeren, worden we het probleem uiteindelijk de baas.”

Ook een PenH-plan opstellen?


  • Ga praktisch te werk, begin niet te groot en stuur bij waar mogelijk

  • Praat met mensen in je omgeving, op je werk en privé, en laat je inspireren

  • Kijk wat andere gemeenten doen, maar maak wel je eigen plan, afgestemd op de lokale situatie