Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Zwemmersjeuk en ander ongemak

Foto: Pallieter de Boer

Zwemmersjeuk en ander ongemak

Een hete zomerdag, en heel Nederland trekt naar water en plas. Lekker poedelen om af te koelen. Helaas, ook bacteriën houden van warmte. Wie houdt het oog op blauwalg, botulisme en ander zwemmersongemak?

Alleen ‘officiële zwemplekken’

Zeker bij aanhoudend warm weer duiken mensen overal het water in, weet toezichthouder Francis Langenberg van de provincie Utrecht. Vaak gaat dit goed, maar zonder risico is het niet. “Controle op de aanwezigheid van mogelijk schadelijke bacteriën is beperkt tot ‘officiële zwemplekken’. Binnen onze provincie zijn er 23 plaatsen aangewezen.” Wie daar komt zwemmen kan op een informatiebord direct zien of het in orde is, of dat er een waarschuwing of zwemverbod geldt.

Schoon, veilig, hygiënisch

Bij het toezicht op zwemwater zijn diverse overheden betrokken. Het waterschap bewaakt binnendijks de waterkwaliteit door monsters te (laten) nemen en in laboratoria te onderzoeken. Voor uiterwaarden bijvoorbeeld is Rijkswaterstaat het bevoegd gezag. De provincie informeert het publiek op basis van de testresultaten, en ziet toe op veiligheid en hygiëne. Zo voeren provinciale toezichthouders controles uit bij recreatieplassen en andere buitenzwemplekken.

Fotografie: Pallieter de Boer

Fotografie: Pallieter de Boer

Fotografie: Pallieter de Boer

Fotografie: Pallieter de Boer

Fotografie: Pallieter de Boer

Coli’s en kokken

Intestinale enterokokken, Escherichia coli of E.coli; de mate waarin deze (poep)bacteriën voorkomen vormt een goede aanwijzing of het water schoon genoeg is om in te zwemmen. Meten gebeurt gedurende het badseizoen – tussen 1 mei en 1 oktober – elke twee weken. Zijn de resultaten vier jaar lang conform de uitgangswaarden? Dan geldt een soepeler regime en is een meting eens per vier weken voldoende. De regels zijn Europees vastgelegd in de ‘Europese zwembaden richtlijn’.
Zin in een frisse duik? Recreanten kunnen online checken of het zwemwater schoon is.

App met 800 zwemlocaties

Recreanten kunnen vanuit huis eenvoudig checken hoe het zwemwater in hun omgeving is getest. Hiervoor is de website zwemwater.nl. Van 800 zwemlocaties worden hier door provincies en waterschappen de meetresultaten met het publiek gedeeld. Sinds dit voorjaar is bovendien de Zwemwater app beschikbaar. Zo kan wie zwemmen wil nog voordat hij die frisse duik neemt snel even de check doen.