Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Intern en extern toezicht zoeken diepgang

Kwaliteit van intern toezicht is ook op hogescholen een issue
Foto: Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Intern en extern toezicht zoeken diepgang

De harde scheidslijn tussen de rol van een interne raad van toezicht en die van de externe toezichthouder lijkt langzaam te verbleken. Ook aandacht voor wat zij van elkaar kunnen leren neemt toe. Beroepsvereniging Vide organiseert rondom dit thema een vakbijeenkomst. VU Amsterdam en Nyenrode universiteit bieden voor dit najaar academische lesprogramma’s aan.


Vide; over ‘checks and balances’

Op 30 september organiseert Vide een bijeenkomst over de verhouding tussen externe en interne toezichthouders. Mark Bovens, WRR-lid en hoogleraar Bestuurskunde, zal het rapport 'Van tweeluik naar driehoeken' kort toelichten. Hierin geeft de WRR verschillende opties weer om interne checks and balances te versterken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal door een inspecteur en een lid van een raad van toezicht discussie gevoerd worden over het versterken van elkaars rollen. Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen volop ruimte mee te discussiëren.

Voor meer informatie: klik hier
Of download 'Van tweeluik naar driehoeken'

Academische module aan de VU

Aan de VU is begin september een academische module Intern en Extern Toezicht van start gegaan. “In vier intensieve bijeenkomsten richten we ons erop de rol en taak van intern toezicht en extern toezicht van elkaar te onderscheiden en met elkaar te verbinden”, aldus Frédérique Six, universitair docent en onderzoeker aan de VU. “Dat doen we onder meer door uitdagingen voor de raad van toezicht en externe partijen als inspecties en markttoezichthouders te identificeren en te doorgronden”, vertelt Six.

Voor meer informatie: klik hier

Masterclass Nyenrode Toezicht Academie

Samenwerking is een belangrijk middel om de (over)last van toezicht voor burgers, ondernemingen, (overheids)organisaties én toezichthouders te beperken. De Toezicht Academie van Nyenrode Business Universiteit wil daar aan bijdragen. In november vindt in dat kader de aftrap plaats van een vijfdaagse masterclass Toezicht, Effectmeting en Communicatie. Centraal staat de vraag: hoe kunnen deelnemers de effectmeting van intern toezicht verder professionaliseren. Ook hier weer de link tussen hoe intern toezicht zo goed mogelijk de aansluiting kan vinden bij de toezichtspraktijk.

Voor meer informatie: klik hier