Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Vuurwerk mag, ná de warme maaltijd

Foto: Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Vuurwerk mag, ná de warme maaltijd

Vuurwerkenthousiastelingen moeten het met minder stellen. Sier of knal; vanaf komende jaarwisseling mag het alleen tussen 18.00 uur ’s avonds en 02.00 uur ’s nachts. Best streng. Gemeenten staan voor de vraag hoe ze de nieuwe regels handhaven.

Wens van grote steden

De wens om de afsteektijden te beperken komt van de burgemeesters van de vier grote steden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op hun verzoek is het ministerie van Veiligheid en Justitie akkoord met een beperking van de afsteektijden. Mocht afsteken op 31 december eerst nog vanaf 10.00 uur ’s ochtends, nu moeten liefhebbers tot etenstijd wachten. Dit aangepaste Vuurwerkbesluit is per 1 december 2014 officieel van kracht om de overlast en de risico’s op incidenten terug te dringen.

Foto: Maarten Hartman / Hollandse Hoogte

Foto: United Photos / Hollandse Hoogte

Foto: Otto Snoek / Hollandse Hoogte

Foto: Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Foto: Inge van Mill / Hollandse Hoogte

Vuurwerkvrije zones in Rotterdam

Gemeenten moeten in de driehoek met politie en Openbaar Ministerie de handhaving zelf organiseren, zoals ook Rotterdam. “Wij werken voor het eerst met een flink aantal vuurwerkvrije zones in de stad, zoals het Stadhuisplein, maar ook diverse parken, kinderboerderijen en verzorgingshuizen”, vertelt Lonneke Vossen van afdeling Veiligheid. “Communicatie is het allerbelangrijkste”, benadrukt ze. “We zetten groot in op een publiekscampagne waarbij de nadruk ligt op hoe we er een feest van maken voor iedereen, dus ook voor wie overlast ervaart.”

Toch stiekem een rotje afsteken

Gaat het werken, zo’n – sterk – ingekorte afsteektijd? In Rotterdam houden ze rekening met een overgangsperiode. “Dit is het eerste jaar dat de nieuwe regels gelden. Er zullen best mensen zijn die toch voor zes uur een rotje afsteken”, denkt Vossen. “Met politie en stadstoezicht stemmen we goed af hoe we dit gaan handhaven. We willen echt voorkomen dat de strengere regels weerstand of escalatie veroorzaken.” Lukraak met boetes strooien is in elk geval niet de inzet. Maar van toelaten is ook geen sprake. Vossen: “We gaan de regels handhaven.”

Koop en verkoop ontregelen

Zwaar illegaal vuurwerk zorgt intussen voor de echte kopzorgen. Afsteken hiervan zal blijven voorkomen, zolang het lucratief blijft om illegaal zwaar vuurwerk te kopen en te verkopen. Dat realiseert ook het ministerie zich. Via buitenlandse webshops bijvoorbeeld is er nog altijd makkelijk aan te komen. De opslag en het transport vormen een risico op zich. Onderzocht wordt daarom of bedrijven via wetgeving te dwingen zijn meer verantwoordelijkheid te nemen bij het vervoer. Want, ook deze jaarwisseling worden er weer tonnen illegaal vuurwerk door heel Europa vervoerd. In keurig verpakte doosjes, dat wel.

Informatieuitwisseling illegaal vuurwerk via convenant

Het invoeren en versturen van illegaal vuurwerk is gevaarlijk en moet worden bestreden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft daarom met de top van Post NL op 28 november 2014 een convenant gesloten. Dit maakt het mogelijk om wederzijds gegevens uit te wisselen. Daardoor kunnen postpakketten met illegaal vuurwerk makkelijker worden onderschept. Dit is het eerste convenant in deze branche.

Zie ook: ILT en PostNL sluiten Vuurwerkconvenant