Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Gedragsverandering rechter geëist bij overlast

Foto: Marcel van den Bergh / Hollandse Hoogte

Gedragsverandering rechter geëist bij overlast

De rechtbank Noord-Holland heeft dit najaar een huurder van Woningstichting Den Helder veroordeeld tot gedragsverandering. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de corporatie Woningstichting en de gemeente Den Helder.

Een inwoonster van Den Helder parkeerde consequent haar auto in de voortuin van haar huurwoning. Ook zou zij de voortuin verwaarlozen. Omwonenden deden hierover hun beklag bij de verhuurder en bij de gemeente. Meerdere – schriftelijke én mondelinge – verzoeken om de auto te verwijderen en de tuin te onderhouden, leidden niet tot de gewenste gedragsverandering. De betrokken woningcorporatie stapte uiteindelijk naar de rechter. Niet om een woninguitzetting te eisen, maar om aanpassing van het gedrag van de huurster te vorderen. Met succes: zij mag van de rechter de auto niet meer in de tuin parkeren en ze moet de voortuin opknappen. Doet ze dat niet, dan kan haar dat vijftig euro per dag kosten. Ook moet zij de proceskosten betalen.

'Meld misstanden ICT-sector'

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aanwijzingen dat er sprake is van vervalsing van concurrentie rondom overheidsaanbestedingen voor ICT-diensten. Om deze ‘mededingingsproblemen’ op het spoor te komen doet ACM de oproep om informatie hierover te delen.

Tv-programma Zembla heeft in oktober een uitzending aan dit onderwerp gewijd. Hieruit blijkt dat bedrijven aanbestedingen manipuleren, gebruik maken van corrupte ambtenaren en dat er sprake is van informanten die geheime stukken lekken. ‘Wie zijn deze mollen?’, vragen de makers van het onderzoeksprogramma zich af. ACM roept iedereen op om informatie te delen die hiermee verband houdt.
Een melding maken kan via telefoon 070 - 722 2000 of mail info@acm.nl. Anoniem melden kan ook via de inlichtingeneenheid van ACM
op 070 - 722 2500.

» Zie de berichtgeving van ACM
» Bekijk de aflevering van Zembla

Ernstige overlast of uitzetting voorkomen

Over het instrument van een gedragsaanwijzing door de rechter zegt burgemeester Koen Schuiling: “Ik ben blij dat Woningstichting deze aanpak kiest. We hebben hiermee een weg gevonden om te voorkomen dat je in zo’n situatie tot woninguitzetting moet overgaan.” De gemeente wil deze nieuwe aanpak vaker toepassen. Het voorkomt dat overlastproblemen zich opstapelen en uitmonden tot ernstige woonoverlast, of zelfs woninguitzetting. Het CCV is samen met de Rijksuniversiteit Groningen met een pilot gestart om dit nieuwe instrument in de praktijk te toetsen.

» Over de rechtszaak in Den Helder
» Over de pilot van het CCV

Congres 'De Aansluiting' - dagretour Handhaving en Gedrag: van beleid naar onderzoek en terug

Op 27 november vond het congres 'De Aansluiting' – dagretour Handhaving en Gedrag: van beleid naar onderzoek en terug – plaats in Amersfoort. Het samenwerkingsprogramma Handhaving en Gedrag organiseerde dit congres voor medewerkers van toezichthoudende en handhavende organisaties.

Deze dag stond onderzoek op het gebied van handhaving en gedrag centraal. De combinatie van presentaties over vier recent afgeronde onderzoeken, workshops en pitches van tien onderzoeksideeën, zorgden voor een aangename wisselwerking tussen wetenschap, beleid en toepassingen voor de praktijk.

De pitches kregen nog een originele wending, doordat de bezoekers konden kiezen welke drie onderzoeken uitgevoerd mogen worden in opdracht van het samenwerkingsprogramma Handhaving en Gedrag. Informatie over welke onderzoeken een vervolg gaan krijgen, leest u binnenkort op de website van het CCV.

Aan het einde van de dag kregen de deelnemers een samen- vattingenbundel uitgereikt, met daarin samenvattingen van zeven recente onderzoeken binnen Handhaving en Gedrag. De samenvattingenbundel 'Inzicht in motieven achter naleving' is gratis te bestellen in de webwinkel van het CCV.