Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Den Haag opent imago-offensief

Foto: Gemeente Den Haag

Den Haag opent imago-offensief

Gemeente Den Haag ziet voor buitengewoon opsporings- ambtenaren (boa) een belangrijke rol weggelegd. Maar ja, dat imago… Een duidelijker taakverdeling, een herkenbaar uniform en een publiekscampagne moeten uitkomst bieden.

Nieuw, ambitieus beleid

Kritiek op boa’s is niet van de lucht. Ze zouden slecht herkenbaar zijn, weinig of geen gezag hebben, en vaak ook nog eens onprofessioneel overkomen. Een doorn in het oog van Dorien Lievense, Adjunct manager operaties bij de Handhavingsorganisatie Den Haag. Al in 2011 maakten zij en haar collega’s nieuw, ambitieus beleid om toezicht en handhaving in de openbare ruimte te professionaliseren. “Er is zoveel veranderd, maar we komen maar moeilijk los van het oude beeld. Een radicale verandering is nodig om serieus genomen te worden.”

Duidelijker takenpakket

Om die omslag te bespoedigen liet de gemeente de afgelopen jaren een aantal ‘brede’ boa’s specialiseren. Lievense: “Door mensen op te leiden voor een specifieke taak of rol, bijvoorbeeld in het drank- en horecateam of als biker, ontstaat er een eenduidiger takenpakket.” Dit moet uiteindelijk resulteren in een beter imago. “Door beter zichtbaar te maken dat het om een gespecialiseerde boa gaat, weten mensen beter wat ze mogen verwachten. De opsporingsambtenaren hoeven op hun beurt niet bij ieder wissewasje aan omstanders uit te leggen wat ze wel en niet mogen doen.”

Stoere uniformen

Den Haag zet onder meer in op het vergroten van de herkenbaarheid. Als één van de eerste gemeenten is hier de pilot gestart met het nieuwe – stoerdere en sportievere - uniform voor gemeentelijke boa’s openbare ruimte. Hoewel het uniform niet verplicht is, hoopt Lievense dat gemeenten er zeer serieus naar kijken. “Een herkenbaar pak draagt bij aan een sterker imago. Bovendien zien we dat onze boa’s met het stoere uniform letterlijk en figuurlijk steviger in hun schoenen staan.”

Beter imago staat op diverse agenda’s

Uiteenlopende partijen houden zich bezig met het verbeteren van het imago van de boa’s.

  • Het ministerie van Veiligheid en Justitie is bezig campagnemateriaal te ontwikkelen waarmee gemeenten lokaal kunnen werken aan het imago van hun boa’s.
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelde het nieuwe landelijke uniform en formuleerde, samen met de politie, landelijke uitgangspunten voor de onderlinge samenwerking tussen politie en boa.
  • Minister Opstelten liet daarnaast een kader ontwikkelen om toekomstige uitbreidingen van het domein openbare ruimte aan te kunnen toetsen.