Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Trending toezicht

Foto: Vincent Mentzel / Hollandse Hoogte

Trending toezicht

ELKE MAAND LANDELIJK EN REGIONAAL BOA-NIEUW

Een maandelijkse nieuwsbrief met uitsluitend nieuws over boa’s openbare ruimte; op 30 januari verscheen het eerste nummer. Het is een initiatief van uitgever en opleidingsinstituut Nivoo. Wat kan de lezer zoal verwachten? “De beantwoording van vaktechnische vragen, vacatures, landelijk en regionaal boa-nieuws, interessante opleidingen en bijeenkomsten en handige artikelen voor uw dagelijkse werkzaamheden”, aldus een toelichting van de initiatiefnemers.

» Ga voor meer informatie en de eerste editie naar de website

Fraudebestrijdingscongres

Op 3 maart 2015 organiseert het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met betrokken departementen en uitvoeringsorganisaties ‘Het Fraudebestrijdingscongres’. Eind 2013 is het rijksbrede actieplan tegen fraude met publieke middelen gepresenteerd. In het afgelopen jaar is er scherp ingezet op maatregelen tegen fraude en heeft het debat hierover een sterke impuls gekregen. Tal van organisaties, uitvoeringdiensten en departementen werken mee aan de versterking van de aanpak van fraude. Welke stappen zijn er genomen? Wat komt er nog op ons af en wat willen we nog bereiken?

» Bekijk hier de vooraankondiging

VNO-NCW:
‘Stop met naming & shaming’

VNO-NCW, LTO en MKB-Nederland presenteerden eind vorig jaar een plan om het toezicht op bedrijven te verbeteren. Toezicht is vaak te complex, het sluit niet aan bij de praktijk van ondernemers en leidt tot onnodige imagoschade, zo melden de drie grootste bedrijvenkoepels. Een belangrijk bezwaar tegen naming & shaming is volgens het ’Actieplan aan tafel’ dat dit maatschappelijk vertrouwen ondermijnt, zonder dat ondernemers of sectoren zich daartegen kunnen verweren. Samen met overheid en toezichthouders willen zij tot een andere aanpak komen.

» Download het 'Actieplan aan tafel'