Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Gluren bij de buren

Inspecteurs kijken over de schutting bij collega’s in andere domeinen
Foto: Jordi Huisman / Hollandse Hoogte

Gluren bij de buren

Toezicht houden, hoe doen collega’s in andere domeinen dat? En: wat kan ik hiervan gebruiken in mijn praktijk? Wie die vragen heeft, kan met een ministage nieuwe inspiratie opdoen. Basiscursus De Entree biedt die mogelijkheid. Drie deelnemers vertellen wat het hen heeft opgeleverd.

Wie? Francien Rosing, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Liep stage bij? De Onderwijsinspectie


“Tijdens mijn stage bij de Onderwijsinspectie was ik vooral onder de indruk van het programma IBIS. De inspecteurs gebruiken dit om per onderwijsinstelling alle beschikbare informatie vast te leggen, zoals krantenartikelen, bezoekverslagen en benchmark-uitkomsten. Erg slim en ook echt iets voor de inspectie SZW. Wij weten namelijk tijdens inspecties bij gemeenten vaak niet wanneer eerdere bezoeken plaatsvonden en welke resultaten toen zijn behaald. Een dergelijk systeem bij ons introduceren doe je helaas niet zomaar.

Wat ik verder verrassend vond bij de Onderwijsinspectie, waren de gesprekken ‘in de luwte’. Die voeren zij periodiek met instellingen voor het hoger onderwijs en niet alleen bij problemen. Dat zorgt voor een goede relatie; dat is een pluspunt. Keerzijde is dat het misschien lastiger is om iemand aan te spreken met wie je een goed contact hebt.
Sinds de stage probeer ik aspecten van wat ik gezien heb, mee te nemen in mijn eigen werk. Toezicht kun je op heel veel manieren organiseren. Het zou goed zijn als elke inspecteur regelmatig bij andere inspecties gaat kijken. Het verruimt het perspectief op de eigen organisatie en werkzaamheden. Alleen al daarom heeft het meerwaarde.”

ToeZine nodigt uit voor een Toezichtdate

Van exportinspectie op een bloemveiling tot controles op een middelbare school. Van de invoer van schildpadden tot de hygiëne in een verzorgingshuis. Professionals in het toezicht komen op veel plaatsen. Al die kennis, inzichten en methodes zijn het delen met elkaar meer dan waard. ToeZine nodigt je uit om op Toezichtdate te gaan. Bij welke toezichtorganisatie zou jij een keer een kijkje willen nemen?

Ben jij trots op je werk en wil je ook iemand een dagje meenemen?

Stuur een mail naar toezine@hetccv.nl waarin je motiveert waarom en bij welke organisatie je op toezichtdate wilt, en waarin je aangeeft wat voor inspectiebezoek je te bieden hebt. De redactie van ToeZine zal als ‘matchmaker’ uit de inzendingen een selectie maken voor Toezichtdates! Na afloop van je date breng je verslag uit voor ToeZine.
Wie? Gitta Bastiaan, Inspectie Veiligheid en Justitie
Liep stage bij? De Nederlandsche Bank (DNB)


“Ik had gehoord dat ze bij DNB al ver zijn met risicogestuurd toezicht. Zij hebben alle instellingen verdeeld in vijf toezichtklassen met een eigen toezichtarrangement, gebaseerd op de grootte van de instelling en diverse risicofactoren. Ik wilde daar graag stagelopen om meer te leren over hun methoden. De gesprekken met medewerkers gaven me veel inzicht in hun aanpak. Ik heb later tijdens een werkoverleg een presentatie gegeven over risicogestuurd toezicht. Naar aanleiding daarvan gaan we met een groepje nadenken over onze verdere aanpak hiervoor.

Tijdens de stagedag was ik ook aanwezig bij een bijeenkomst waar alle nieuwe onderzoeken, die de DNB uitvoert als toezichthouder bij financiële instellingen, werden ‘gepitcht’. Iedereen kreeg drie minuten om iets te vertellen over zijn onderzoek. Daarna konden andere onderzoekers vragen stellen over de scope en de gebruikte methoden. Echt interessant. Collega’s weten van elkaar waar ze mee bezig zijn, én ze helpen elkaar met input voor het onderzoek. Bovendien bezie je je eigen onderzoek daardoor in een nieuw licht. Ik heb een voorstel ingediend bij mijn eigen inspectie om hiermee een proef te doen. En met succes, want in april gaat een van onze inspecteurs voor het eerst een onderzoek pitchen!”
Wie? Caroline de Bruijn, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Liep stage bij? Omgevingsdienst IJmond


“Al sinds 1994 ben ik inspecteur voor de IGZ. Toch wilde ik graag een opfriscursus: welke toezichtmethoden zijn er en wat is de huidige stand van zaken? Mijn stage wilde ik lopen in een totaal andere omgeving. Dat werd de Omgevingsdienst IJmond. Ik had namelijk geen idee waarmee zo’n dienst zich bezighoudt en hoe de organisatie van omgevingsdiensten in elkaar zit. Door meerdere gesprekken is me dat duidelijker geworden. Ook heb ik een overleg bijgewoond over asbest. Dat was een erg praktisch en productief overleg, terwijl wij nog weleens verzanden in academische discussies.

Ik was verrast om te zien hoe een milieu-inspecteur gebruik maakt van de iPad. Daarmee kun je ter plekke aangegeven wat je ziet en wordt automatisch een rapport aangemaakt. Bij de IGZ onderzoeken we ook of dat mogelijk is. Dat geldt dan alleen voor concrete situaties. Het gevaar bestaat wel dat je alleen bezig bent met een afvinklijst en het grote geheel uit het oog verliest.
Erg leuk om tijdens de cursus en stage te praten met andere inspecteurs. Het maakte me ook trots op de IGZ, doordat ik me bewuster ben geworden van de methoden en maatregelen waarover wij beschikken. Van bevelen en bestuurlijke boetes tot ‘onder verscherpt toezichtstellingen’. Het is een kunst om deze instrumenten goed in te zetten op landelijk niveau. Mooi dat deelname me dus niet alleen meer inzicht heeft gegeven in toezicht in het algemeen, maar juist ook in mijn eigen organisatie.”

Over De Entree

De rijksinspecties hebben De Entree ontwikkeld als basiscursus voor zowel de beginnende als gevorderde inspecteur. Tijdens de cursus staat de uitwisseling met inspecteurs van andere diensten centraal. In vijf cursusdagen en een ministage van een dag krijgen de deelnemers inzicht in de werkwijze van diverse inspecties en de prioriteiten van de inspectieraad.

Meer informatie

» www.inspectieloket.nl