Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...

Professionals in toezicht, handhaving en inspectie zien de eisen toenemen. Steeds meer ogen zijn gericht op kwaliteit, effectiviteit en meetbaarheid. ToeZine biedt de professionals wekelijks verdiepende artikelen over ontwikkelingen in het vakgebied en maakt hierdoor beter onderbouwde keuzes mogelijk.

Achtergrond

Na bijna zeven jaar als tweemaandelijkse printuitgave onder de naam Handhavingskrant te verschijnen, kreeg het blad in 2013 een nieuwe – digitale - verschijningsvorm. Tussen 2013 en december 2015 verscheen het blad maandelijks als e-magazine waarbij de naam veranderde van Handhavingskrant naar ToeZine. Om beter op de actuele ontwikkelingen te kunnen inspringen, publiceert ToeZine sinds januari 2016 wekelijks nieuws, achtergronden, interviews, boekbesprekingen en columns over het vakgebied.

Onafhankelijke redactie

Een onafhankelijke redactie bepaalt de inhoud van de artikelen van ToeZine. In de redactieraad zitten:

  • Eveline Riepen – Inspectieraad
  • Rob Velders - Velders & Novák IMC
  • Andre Timmerman - NVWA
  • Koos Meijer - KM Consult
  • Gonda Neddermeijer - Kernel Groep
  • Petra van den Broek - DUO
  • Jorik van Bijlert – CCV
  • Mirjam Prinsen – CCV
  • Suzan Berkhout - CCV
Bureau voor contentcreatie Schrijf-Schrijf neemt deel aan de redactie en schrijft de artikelen.

Heeft u een vraag aan de redactie van ToeZine? Stuur dan een mail naar toezine@hetccv.nl.

Aanvullingen of ideeën?

Heeft u aanvullingen op artikelen? Heeft u een praktijkverhaal of onderwerp dat geschikt is voor ToeZine? Wij ontvangen uw input graag. U kunt ons mailen op toezine@hetccv.nl.

Privacy en cookies

Zie de pagina Privacy en cookieverklaring.

Uitgave van het CCV

ToeZine is een uitgave van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid [CCV]. Artikelen mogen uitsluitend met toestemming en bronvermelding gedeeltelijk overgenomen worden. Verwijzen naar de artikelen mag altijd.