Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...

Professionals in toezicht, handhaving en inspectie zien de eisen toenemen. Steeds meer ogen zijn gericht op kwaliteit, effectiviteit en meetbaarheid. ToeZine biedt de professionals wekelijks verdiepende artikelen over ontwikkelingen in het vakgebied en maakt hierdoor beter onderbouwde keuzes mogelijk.

Achtergrond

Na bijna zeven jaar als tweemaandelijkse printuitgave onder de naam Handhavingskrant te verschijnen, kreeg het blad in 2013 een nieuwe – digitale - verschijningsvorm. Tussen 2013 en december 2015 verscheen het blad maandelijks als e-magazine waarbij de naam veranderde van Handhavingskrant naar ToeZine. Om beter op de actuele ontwikkelingen te kunnen inspringen, publiceert ToeZine sinds januari 2016 wekelijks nieuws, achtergronden, interviews, boekbesprekingen en columns over het vakgebied.

Redactieraad

Een onafhankelijke redactie bepaalt de inhoud van de artikelen van ToeZine. In de redactieraad zitten:

 • Daniëlle de Jong - Autoriteit Financiële Markten
 • Henk Salomons - Politie-eenheid Noord-Holland
 • Mike Brouwers - Vereniging Nederlandse Gemeenten - Kenniscentrum Handhaving en Naleving
 • Foppe de Haan - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Margreet Verhoef - Commissariaat voor de Media
 • Philip Eijlander - Universiteit van Tilburg
 • Leonie van den Tol - Algemene Rekenkamer
 • Rob van Dorp - Inspectie Veiligheid Defensie
 • Nicole Engel - Nederlandse Emissie Autoriteit
 • Pamela Rusman - Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek
 • Peter van der Knaap - Beroepsvereniging Vide
 • Rob Velders - Velders & Novák IMC
 • Andre Timmerman - NVWA
 • Koos Meijer - KM Consult
 • Gonda Neddermeijer - Kernel Groep
 • Jorik van Bijlert – CCV
 • Kernredactie

  De kernredactie is eindverantwoordelijk voor de artikelen die op ToeZine worden gepubliceerd. In de kernredactie zitten:

  Heb je een vraag aan de redactie van ToeZine? Stuur dan een mail naar toezine@hetccv.nl.

  Aanvullingen of ideeën?

  Heb je aanvullingen op artikelen? Heb je een praktijkverhaal of onderwerp dat geschikt is voor ToeZine? Wij ontvangen je input graag. Je kunt ons mailen op toezine@hetccv.nl.

  Privacy en cookies

  Zie de pagina Privacy en cookieverklaring.

  Uitgave van het CCV

  ToeZine is een uitgave van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid [CCV]. Artikelen mogen uitsluitend met toestemming en bronvermelding gedeeltelijk overgenomen worden. Verwijzen naar de artikelen mag altijd.