Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...

ToeZine is een uitgave van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid [CCV]. ToeZine werkt met een redactieraad en een kernredactie.

Redactieraad

De onafhankelijke redactieraad adviseert de kernredactie over de koers van ToeZine en de inhoud van de artikelen. De redactieraad bestaat uit:

 • Daniëlle de Jong - Autoriteit Financiële Markten
 • Henk Salomons - Politie-eenheid Noord-Holland
 • Mike Brouwers – Vereniging Nederlandse Gemeenten – Kenniscentrum Handhaving en Naleving
 • Foppe de Haan - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Margreet Verhoef - Commissariaat voor de Media
 • Philip Eijlander - Universiteit van Tilburg
 • Leonie van den Tol - Algemene Rekenkamer
 • Rob van Dorp - Inspectie Veiligheid Defensie
 • Nicole Engel - Nederlandse Emissie Autoriteit
 • Pamela Rusman - Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek
 • Peter van der Knaap - Vide
 • Rob Velders - Velders & Novák IMC
 • Andre Timmerman - NVWA
 • Koos Meijer - KM Consult
 • Gonda Neddermeijer - Kernel Groep
 • Jorik van Bijlert – CCV

Kernredactie

De kernredactie is verantwoordelijk voor de productie en eindredactie van de artikelen die op ToeZine worden gepubliceerd. In de kernredactie zitten:

 • Mirjam Prinsen – CCV
 • Suzan Berkhout - CCV
 • Bureau voor contentcreatie Schrijf-Schrijf

Heb je een vraag aan of een suggestie voor de redactie van ToeZine? Stuur dan een mail naar toezine@hetccv.nl.