Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...

Van Handhavingskrant naar website. ToeZine heeft zich sinds 2001 ontwikkeld tot een platform met wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie. Meer over de achtergrond en ontwikkelingen:

In het begin van dit millennium werd Nederland opgeschrikt door twee rampen:

  • de vuurwerkramp in Enschede (mei 2000)
  • de brand in het Hemeltje in Volendam tijdens de eeuwwisseling (januari 2001)

Kort daarvoor leverde de commissie Michiels haar onderzoeksrapport naar vermeende handhavingstekorten en de gewenste bestuurlijke handhaving op. Hierop besloot het kabinet de Stuurgroep ‘Handhaven op Niveau’ in te stellen. Opdracht: verbeter de samenwerking en de professionalisering van de handhaving op het terrein van de ordeningswetgeving. De urgentie om toezicht en handhaving te verbeteren werd breed gedragen.

Vanuit het actieprogramma ‘Handhaven op Niveau’ besloot de stuurgroep in juli 2001 de Handhavingskrant uit te geven. Deze werd zo goed ontvangen, dat besloten werd deze krant periodiek uit te laten komen. In eerste instantie had de krant een decentrale focus. Later was deze ook gericht op landelijke toezichts- en handhavingsorganisaties.

Na 12 jaar als printuitgave te zijn verschenen, kreeg het blad in 2013 een nieuwe – digitale – verschijningsvorm. Tussen 2013 en december 2015 verscheen het blad maandelijks als e-magazine. Ook de naam veranderde van Handhavingskrant naar ToeZine om zo een breder lezerspubliek (zoals bijvoorbeeld markttoezichthouders) aan zich te binden.

Om beter op de actuele ontwikkelingen te kunnen inspringen, publiceert ToeZine sinds januari 2016 wekelijks nieuws, achtergronden, interviews, boekbesprekingen en columns over ontwikkelingen in het vakgebied. Hiermee helpt ToeZine professionals beter onderbouwde keuzes op het gebied van toezicht, handhaving en inspectie te maken.