Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Vier jaar Behavioural Insights Netwerk Nederland: waar staan we nu?

Vier jaar Behavioural Insights Netwerk Nederland: waar staan we nu?

Door inzichten uit de gedragswetenschap toe te passen, kan de overheid effectiever beleid maken en inwoners beter van dienst zijn. In dat licht is een kleine vier jaar geleden het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) opgericht. Momenteel werkt BIN NL aan de ontwikkeling van een eigen online platform om alle relevante publicaties en documenten te delen. “We merken dat veel mensen zowel binnen als buiten de overheid interesse in ons werk hebben”, aldus Thomas Dirkmaat, voorzitter van BIN NL.

Lees meer »

Andere recente artikelen:
Oefenen met VR is levensecht en breed toepasbaar
Innovatie
Oefenen met VR is levensecht en breed toepasbaar
13 maart 2018
Virtual reality (VR) is de experimentele fase voorbij. Op steeds meer terreinen vormt het een serieuze tool, ook voor de wereld van toezicht en handhaving. Colin Voetee (CCV) is al jaren betrokken bij het ontwikkelen en inzetten van VR in veiligheidstrainingen. Wat zijn volgens hem de grote voordelen van VR? En welke toepassingen ziet Voetee voor de toekomst?
Lees meer »
Inspectie SZW steekt 50 miljoen extra budget vooral in menskracht
Organisatie
Inspectie SZW steekt 50 miljoen extra budget vooral in menskracht
6 maart 2018
Het jongste kabinetsakkoord bracht een mooie meevaller voor zowel de Inspectie SZW als de NVWA. Voor de eerste kwam 50 miljoen euro extra beschikbaar, voor de laatste 25 miljoen. De ISZW zet de extra middelen vooral in voor het vergroten van de capaciteit.
Lees meer »
Inspecteurs: consultatie bij nieuw beleid schiet tekort
Wet- en regelgeving
Inspecteurs: consultatie bij nieuw beleid schiet tekort
27 februari 2018
Sinds twee jaar zijn de ‘Aanwijzingen inzake rijksinspecties’ van kracht waarin de handelsruimte van inspecties is vastgelegd. Daarin staat ook dat beleidsmakers inspecties in een vroeg stadium raadplegen. Dit met name met het oog op de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid van nieuw beleid en nieuwe wetten. Wat komt daar in de praktijk van terecht?
Lees meer »
Verder op ToeZine.nl: