Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Inspectie SZW steekt 50 miljoen extra budget vooral in menskracht

Inspectie SZW steekt 50 miljoen extra budget vooral in menskracht

Het jongste kabinetsakkoord bracht een mooie meevaller voor zowel de Inspectie SZW als de NVWA. Voor de eerste kwam 50 miljoen euro extra beschikbaar, voor de laatste 25 miljoen. De ISZW zet de extra middelen vooral in voor het vergroten van de capaciteit.

De ISZW gebruikt de toegezegde 50 miljoen om extra inspectiecapaciteit aan te stellen, totaal ruim 400 fte. En daar laat de inspectie bepaald geen gras over groeien. Half december liet de ISZW in het jaarplan 2018 al weten het extra budget te bestemmen voor het versterken van de personele bezetting. Het gaat daarbij vooral om inspecteurs en daarnaast om analisten, rechercheurs, ICT’ers en bijvoorbeeld controllers. Begin januari startte de werving al en inmiddels zijn er zóveel gegadigden dat diverse vacatures inmiddels al van de site verdwenen zijn. “Er kwamen honderden reacties binnen”, aldus woordvoerder Paul van der Burg. “Daaronder mensen van andere inspecties, andere overheidsdiensten en mensen van buiten het Rijk. Maar de werving loopt nog, dus we hebben nog geen heel betrouwbaar beeld.”
“Er kwamen honderden reacties binnen, zowel van mensen van andere inspecties of andere overheidsdiensten als mensen van buiten het Rijk.”

Inzet op (on)eerlijk werk

Totaal zet de ISZW dit jaar in op 66 extra volledige banen, 110 in 2019 en in de drie jaren daarna nog eens 230. Na een jaar opleiding kunnen de nieuwe inspectiemedewerkers ingezet worden. Driekwart van hen zal zich bezighouden met de bestrijding van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting. In het kabinetsakkoord is aangegeven dat daar de komende jaren extra werk van gemaakt wordt. Van der Burg: ”Het streven is een gelijk speelveld voor werknemers en bedrijven. Er ontstaat oneerlijke concurrentie als bedrijven hun personeel onderbetalen en zo onterecht kostenvoordeel halen.”

Onderbetaling groeit

Onderbetaling is een groeiend probleem in Nederland. Van der Burg: “De arbeidsinkomensquote staat onder druk. De factor arbeid profiteert van de groei, maar daar merken werknemers niet per se iets van.” De inspectie wijst op macro-economische ontwikkelingen die het probleem van onderbetaling versterken: “Technologisering, internationale integratie en arbeidsmarktregulering zijn mogelijk verklarende factoren. Maar ook concurrentiedruk, arbeidsaanbod uit andere (EU-)landen met lagere loonniveaus, schijnconstructies en flexibilisering van arbeidsrelaties trekken de beloning aan de onderkant van de arbeidsmarkt naar beneden.” Met meer aandacht – en dus extra capaciteit – voor ‘eerlijk werk’ wil de inspectie dat probleem terugdringen.
Zo’n 300 nieuwe ISZW’ers zullen zich bezighouden met de bestrijding van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting.

Arbeidsongevallen en BRZO-bedrijven

Met de resterende 100 banen wil de inspectie de capaciteit op het terugdringen van en onderzoek naar arbeidsongevallen versterken. Daarnaast wil de inspectie het toezicht op het gebied van BRZO-bedrijven versterken: zo’n 400 bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en/of deze in opslag hebben. Ook hier kampte de Inspectie SZW met te weinig mensen om haar controlerende taak uit te kunnen voeren. Tot slot neemt de ISZW specialisten aan op het gebied van informatiegericht werken.

Wensenlijstje

Ook de NVWA krijgt onder het nieuwe kabinet flink extra budget. Daar leek de NVWA zelf niet op te hebben gerekend, want vlak na het bekend worden van het kabinetsakkoord liet de NVWA desgevraagd weten “nog niet te weten wat met de extra middelen te doen”. Inmiddels staat het wensenlijstje wel vast, al wil de NVWA er nog geen mededelingen over doen. “We zijn nog in afwachting van besluitvorming hierover,” aldus persvoorlichter Lex Benden. Ook het jaarplan 2018 is nog niet verschenen.